abstractright abstractright

Yleinen liikennelaskenta käynnissä

Tehtävänä on tuottaa Liikenneviraston tierekisteriin Suomen maantieverkon liikennemäärätiedot vuosittain.

Kahdeksanvuotinen palvelu

Yleiseen liikennelaskentapalveluun kuuluu koko maantieverkon liikennemäärätietojen ylläpito. Noin neljäsosalle tieverkosta tuotetaan uudet liikennemäärätiedot vuosittain pistekohtaisten otoslaskentojen avulla. Vuosittain lasketaan noin 3500 laskentavälillä viikon jakso, osassa pisteistä kerran ja osassa useamman kerran laskentakauden aikana.

Kyseisen vuoden ns. laskemattomille liikennelaskentaväleille muodostetaan uudet liikennemäärätiedot ns. konstruoinnin avulla. Lopullinen konstruoinnin tulos yhdistettynä LAM-pisteiden tietoihin muodostaa tierekisterin tietolajit 201 ja 202. Siton laskentalaitteet tuottavat myös kaikista laskentapisteistä nopeustietoa.

Tieverkolla vuosittain tehtävien laskentojen ja tunnuslukujen määrittämisen lisäksi palveluun kuuluu laskentajärjestelmän ylläpito ja koko palvelun kehittäminen. Erityisesti palvelukaudella panostetaan tiedon laatuun, moderniin tietopalveluun ja tiedon hyödynnettävyyden kehittämiseen.

Liikennetutkimukset ”samalta luukulta”

Yleinen liikennelaskenta lisää Siton tarjoamien liikennetutkimuspalveluiden joukkoon liikennelaskennat. Kauttamme saa esimerkiksi liikennealan kyselytutkimukset, kevyen liikenteen laskennat, läpiajoliikenteen tutkimukset ja määräpaikkatutkimukset. Koordinoimme kaikki tutkimukseen tarvittavat osa-alueet ja raportoimme tulokset jatkokäyttöön sopivassa muodossa.