abstractright abstractright

Kirkkonummen Vårnäsin sillan kilpailutus

Sito hoiti Uudenmaan ELY -keskuksen toimeksiannosta Kirkkonummella sijaitsevan Vårnesin vanhan puusillan uudelleenrakentamisen kilpailutuksen Tukefin-pilottihankkeena.

Vårnäsin vanha puusilta Kirkkonummen Kabanovintiellä tuli käyttöikänsä päähän noin 60 vuoden iässä. Uudenmaan ELY-keskus käynnisti hankkeen vanhan puusillan purkamiseksi ja uuden sillan rakentamiseksi. Urakan sai toteuttavakseen sillanrakentamiseen erikoistunut Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy.

Siton tehtävänä hankkeessa oli urakka-asiakirjojen laatiminen, urakan kilpailuttaminen ja töiden paikallisvalvonta. Kyseessä oli niin sanottu Tukefin-pilottihanke, jonka kilpailuttamisen erityispiirteenä oli urakan läpimenoajan huomioiminen  kilpailutuskriteerinä. Epätavallisen kovasta talvesta huolimatta työt etenivät selvästi aikataulustaan edellä.