abstractright abstractright

Uusi lastensairaala

Meilahden sairaala-alueelle Stenbäckinkadun varteen rakennetaan uutta lastensairaalaa. Hankkeen rakennuttaja on Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala ja KVR-urakoitsijana toimii SRV. Sito vastaa hankkeen kallioteknisestä suunnittelusta sekä liikennesuunnittelusta

Uusi lastensairaala korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentuneet tilat. Sairaalassa hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia ympäri Suomen. Tilaajan lähtökohtana on rakentaa maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen.

Uuden lastensairaalan maankaivu- ja louhintatyöt alkoivat syyskuussa 2014. Itse sairaalan rakentaminen alkaa keväällä 2015. Uuden lastensairaalan ja kellarikerroksessa olevien 100 pysäköintipaikan on tarkoitus valmistua itsenäisyyspäiväksi 2017.

Maankaivu- ja louhintatyöt

Rakennuksen A-lohkolla louhintatyöt ovat valmistuneet tammikuussa 2015 ja lohkojen B ja C maankaivu- ja louhintatyöt on aloitettu. Louhintatöitä tehdään vaativassa ja tiheään rakennetussa sairaalaympäristössä. Suurin osa rakennuskaivannon kallioseinämistä irtiporataan. Näin estetään louhintatärinöiden eteneminen sairaala-alueen tärinäherkkiin rakenteisiin ja laitteisiin. Tilapäisten liikennejärjestelyjen asiantuntevalla suunnittelulla varmistetaan Meilahden sairaala-alueen toiminta rakennustöiden aikana.

Viime vuosina Sito on ollut suunnittelemassa useita kohteita Meilahden sairaala-alueella, kuten Lastenklinikan laajennusta,  maanalaista pysäköintilaitosta ja huoltopihoja sekä viimeisimpänä HUSLAB:n rakennuskaivantoa.

Lisää tietoa Uudesta lastensairaalasta:

http://uls.fi/

https://www.srv.fi/tyomaa/uls