abstractright abstractright

Työmaiden reitit hallintaan – turvalliset ja tehokkaat kuljetukset

Sitossa on tehty useita suunnitelmia työmaakuljetusten reittien parissa. Lähtökohtana on turvalliset ja toimivat reitit, jotka huomioivat ympäristön jalankulkijat, pyöräilijät ja sijainnin vaikkapa koulun lähistöllä. Reittisuunnittelussa tarkastellaan myös kuljetusten toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, kuten tilantarve ja erikoiskuljetukset.

Siton joustava konsepti mahdollistaa asiakastarvelähtöisen palvelun, joka räätälöidään kullekin kohteelle sopivaksi. Asiantuntijatiimi kootaan kohteen asettamien vaatimusten mukaan.

Case Lujatalo

Tampereen Satamakadulla sijaitsevalle työmaalle suunniteltiin töiden aikaiset kuljetusreitit. Kohde sijaitsee vilkkaalla ja ahtaalla keskusta-alueella, joten tilantarvetarkastelut kuljetuskaluston käännöksiin työmaa- ja katualueilla olivat avainasemassa. Myös alueen runsas jalankulku ja pyöräily huomioitiin suunnitelmissa.

Case Vihioja

Tampereen Vihiojalla sijaitsee pilaantuneen maan kunnostustyömaa. Työmaalla liikkuu paljon raskaita ajoneuvoja, joille tuli osoittaa turvallinen ja vähiten haittaa aiheuttava kuljetusreitti. Reitille laadittiin myös liikenteenohjaussuunnitelma, joka sisälsi opastussuunnitelman jalankulun ja pyöräilyn kiertoreiteille. Lisäksi suunnitelmiin sisällytettiin tilantarvetarkasteluja kaluston kääntymiseen työmaa-alueella sekä väylän kantavuustarkasteluja.