abstractright abstractright

Tutkimus tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrästä

Sito on laatinut yhdessä Tilastokeskuksen kanssa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaoston tutkimuksen, jossa arvioitiin Suomen tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrä.  Tutkimuksessa käytettiin EU:n suosituksen mukaista vammadiagnooseihin perustuvaa vakavuusluokitusta ensimmäistä kertaa koko Suomen kattavassa aineistossa. Tutkimusaineistoina käytettiin Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteriä (Hilmo) vuosilta 2010 ja 2011.

Tutkimus tehtiin Trafin, Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneturvan toimeksiannosta. Tutkimuksen jatkotoimena tieliikenneonnettomuuksien tilastointia tullaan kehittämään siten, että lieviksi tai vakaviksi luokitellut tiedot loukkaantumisista saadaan yhteiskunnan käyttöön.

Lue lisää Trafin sivuilta.