abstractright abstractright

Turvallisuusstrategiaa learning by doing

Liikennevirastolle vuoden kestävä turvallisuusstrategian laadinta oli mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi, jossa Sito sai myös olla mukana.

Meri Matti Aaltonen_150x180Kun Liikennevirastossa vuonna 2013 ryhdyttiin laatimaan turvallisuusstrategiaa, oli selvää, että mittavaa työtä ei yritettäisi toteuttaa pelkästään omin voimin. – Halusimme tehdä työn perusteellisesti. Meillä on kontollamme todella paljon turvallisuuspainotteisia asioita, jotka halusimme käydä läpi perusteellisesti kyetäksemme hahmottamaan kokonaisuuden, Liikenneviraston turvallisuusjohtaja Matti Aaltonen kertoo.

Liikenteen turvallisuuden varmistaminen on Liikenneviraston toiminnan kulmakiviä ja siten tärkeässä osassa turvallisuusstrategiatyöprosessissakin. Muita tärkeitä osia työssä olivat muut turvallisuuden osa-alueet ympäristö- ja työturvallisuus, varautuminen sekä – kuten kaikilla työpaikoilla nykyisin – myös tietoturvan varmistaminen. – Liikennevirastokin on ollut hyökkäysten kohteena muutamaan otteeseen, Aaltonen huomauttaa.

Mittavassa strategiaprosessissa oli tarkoituksena varmistaa viimekädessä Liikenneviraston kaiken toiminnan turvallisuus ja valmius kaikki toiminnan osa-alueet huomioon ottaen. Varsinaista strategiaprosessia oli tukemassa Sito.

Vuorovaikutusta ja sparrausta

Aaltonen oli erityisen tyytyväinen kahteen Siton vetämään työpajaan. – Työpajatoimintaa emme olisi mitenkään voineet itse hoitaa. Ulkopuolinen toimija tarvitaan jo pelkästään vastaamaan järjestelyistä ja kirjaamaan huomioita ylös. Samalla tietysti mukaan saadaan myös arvokasta ulkopuolista näkemystä, hän painottaa.

– Olimme mukana nimenomaan sparraamassa, Siton Ympäristö- ja infrajohtaminen toimialan johtaja Anne Ilola vahvistaa, –tukemassa ja auttamassa  Liikenneviraston oman väen strategiapohdintaa.

Anne Ilola kertoo, että työryhmissä oli mukana työntekijöitä eri puolilta Liikennevirastoa. –  Käytimme työssä erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä ja käsittelimme varsin monenlaisia asioita. Mietimme yhdessä, mitkä ovat turvallisuuden peruselementit ja miten ne tuodaan käytäntöön, arkiseen työhön.

Anne Ilolan mukaan prosessin aikana huomattiin, miten paljon strategiatyötä Liikennevirastossa oli itse asiassa jo tehtykin. Asiat olivat vain hieman hajallaan ja ne oli tunnistettava ja nivottava yhteen.

Kokonaisuudessaan Liikenneviraston turvallisuusstrategian laadinta kesti vuoden ajan. Se alkoi marraskuussa 2013 ja hyväksyttiin vuotta myöhemmin.

Strategiaprosessi on toimiva työkalu

Matti Aaltonen pitää prosessia sekä onnistuneena että hedelmällisenä. – Työ nosti turvallisuusajattelun organisaatiossa ihan uudella tavalla esille. Jouduimme todella miettimään, mikä turvallisuuskulttuurimme on ja mitä se meillä tarkoittaa.

Aaltonen huomauttaa, että turvallisuusstrategia on kuitenkin vain työkalu. – Maailma muuttuu ja sen mukana on muutettava ja päivitettävä myös turvallisuusstrategiaa. Työ ei siis sellaisenaan valmistu koskaan. Olemme kuitenkin sopineet pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteet toteutettaviksi. Liikenneviraston eri yksiköiden asiantuntijat ovat nyt kirjanneet yhteiset näkemyksensä siitä, mitä viiden seuraavan vuoden aikana toimenpidesuunnitelmiin viedään, hän kertoo.

Turvallisuusjohtaminen uusi palvelumuoto

Myös Sitossa Liikenneviraston turvallisuusstrategiatyöhön osallistuminen oli uuden avaus. Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta ovat alueita, joissa asiakasta halutaan jatkossakin tukea. Sitolaisten joukkoon on rekrytoitu myös uusia voimia: uusi riskien hallinnan asiantuntija Hanna Askola.