abstractright abstractright

Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu

Sito valittiin mukaan syksyllä 2015 Vantaan kaupungin järjestämään kultsukilpailuun neljän muun maisema-arkkitehtuurin ammattilaisen kanssa. Tavoitteena oli kehittää ja elävöittää keskeistä Tikkurilan jokirantaa yhtenä Vantaan merkittävimmistä viheralueista.

Siton kilpailuehdotus pyrki luomaan Tikkurilan jokirantaan virkistysalueen, joka on elävä ja vetovoimainen maisema- ja palvelukokonaisuus. Sijainnille luonteenomainen virkistysalue toteutetaan ja hoidetaan kestävästi. Palvelut ja aktiviteetit ovat monipuolisia ja helposti saavutettavia. Suunnitelma on laadittu käyttäjälähtöisesti, huomioiden sekä paikalliset että muualta tulevat käyttäjät.

Suunnitelma muodostuu korkeatasoisista rakennetuista viheralueista ja aukiomaisista kaupunkitiloista jokirannan sisäänkäyntien yhteydessä, kulttuurimaisemasta sekä luonnonmukaisesta ympäristöstä. Luonnonmukaisuuden säilyttäminen on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä Keravajoki rantoineen on tärkeä rakennetun kaupunkikeskustan läpi johtava ekologinen käytävä.

Suunnitelman lippulaivana toimii Tiedepuistonrantaan suunniteltu suuri monitoimilaituri, joka toimii oleskelu-, tapahtuma- ja uimapaikkana. Myös Vernissan ympäristö saa muodonmuutoksen, kun Tikkurilankosken pato puretaan ja kosken ympäristö otetaan entistä paremmin hyötykäyttöön.

Rantareittien, laiturien, ritiläkäytävien ja maapatojen avulla Tikkurilan jokirantaan luodaan monipuoliset virkistys- ja toimintamahdollisuudet, joiden hyödyntämistä tehostetaan sujuvilla yhteyksillä, ajoneuvo- ja pyöräpysäköintijärjestelyillä sekä tukeutumalla julkiseen liikenteeseen.

Vaikka tavoitteena on korkeatasoinen viheralue ja vetovoimainen maisemanähtävyys, osa ympäristöstä voi olla luonnonmukaista. Vetovoimaisuutta korostetaan pikemminkin korkeatasoisella ja yksilöllisellä hoidolla sekä moitteettomalla siisteydellä.

Kilpailutiimissä olivat mukana Siton maisema-arkkitehdit Ismo Häkkinen ja Suvi Saastamoinen, katusuunnittelija ja arkkitehti Annina Lehikoinen, suunnitteluhortonomi Minnami Hendriksson, muotoilijat Mikko Rikala ja Simo Lahtinen sekä siltasuunnittelija Mikko Tuominen. Asiantuntijoina toimivat maisema-arkkitehti Marika Bremer, rakennesuunnittelija Mirja Toivari-Holm, geosuunnittelija Leena Nurmi ja liikennesuunnittelija Mikko Vuorinen.