abstractright abstractright

Tapiolan keskusta-alueen designmanuaali

Designmanuaali on laadittu ohjaamaan uudistuvan Tapiolan keskusta-alueen kaupunkikuvaa. Tavoitteena on ohjata julkisen kaupunkitilan laatutasoa ja yhtenäisyyttä huomioiden Tapiolan identiteetti ja valtakunnallisesti merkittävän puutarhakaupunginosan imago.

Tapiola on Suomen ainoa modernin ajan kansallismaisema ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Tapiola edustaa 1950-luvun puutarhakaupunki-ideaalia, jossa tärkeäksi muodostuu esteettisten tekijöiden ohella myös asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi. Designmanuaalissa on esitetty esimerkkien avulla Tapiolan keskusta-alueelle yhtenäinen kaluste-, materiaali- ja värimallisto sekä pintamateriaalit ja niiden käytön periaatteet ja käyttökohteet. Yhtenäinen kalustemallisto kokoaa Tapiolan julkisen ulkotilan visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Kaluste-esimerkit on valittu korkealaatuisten, vakiintuneiden kalustetoimittajien valmismallistoista. Erityisesti Tapiolaan suunniteltuja kalusteita edustavat Tapiola-penkki, Tapiola-valaisin sekä Asuntosäätiön istutusallas. Kalusteiden mitoituksessa on huomioitu esteettömyyden näkökulmat.

Tapiolan keskusta-alueen designmanuaali on laadittu Espoon kaupunkitekniikan keskuksen toimeksiannosta vuonna 2015. Designmanuaali laadittiin tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on helpottaa Tapiolan keskusta-alueen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavien tahojen työtä.

Sitosta designmanuaalin laadintaan osallistuivat projektipäällikkö / teollinen muotoilija Mikko Rikala, maisema-arkkitehti Aino Leskinen, arkkitehti Annina Vainio, valaistussuunnittelija Martti Paakkinen sekä graafinen suunnittelija Minna Hakola. Siton alikonsulttina toimi Ria Ruokonen Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:stä.