abstractright abstractright

Suomenlinnan merenalaisen huoltotunnelin peruskorjaus

Tunnelin kriittisyys Suomenlinnan toiminnalle, ahtaat tilat sekä sen sijoittuminen saaren ja mantereen väliin asettavat erityisen suuria haasteita korjaustöiden toteuttamiselle. Hanke toteutetaan tämän vuoksi allianssimallilla.

Valokuva Jouni Maidell, Sito

Hankkeen rakennuttaja on Suomenlinnan hoitokunta ja rakennuttamistehtävistä vastaa Sito Rakennuttajat. Siton projektipäällikkönä ja asiantuntijana toimii  Jouni Maidell työparinaan Tapani Lyytinen.

Allianssin kehitysvaihe viedään läpi kesän ja syksyn 2016 aikana ja varsinaiset tunnelissa tehtävät rakennustyöt vuoden 2017 loppuun mennessä.

Suomenlinnan huoltotunneli on rakennettu 1980-luvun alussa ja se toimii kunnallistekniikan yhteytenä kantakaupungista Suomenlinnan saarille. Tunneli kulkee meren alla Suomenlinnasta Länsi-Mustasaaren ja Kaivopuiston välillä alittaen Särkän saaren. Tunnelin pituus on 1300 m ja poikkileikkauksen pinta-ala on noin 15 m2.

Tunneli rakennettiin aluksi vain kunnallistekniikan putkien asennustilaksi. Myöhemmin rakennetun ajoyhteyden myötä tunnelissa on ollut välttämätöntä hälytysajoa. Rakentamisajan käytännön mukaisesti tunneli on lujitettu vähäisillä teknisen tunnelin vaatimustason mukaisilla lujituksilla, jotka eivät vastaa nykykäytön mukaisia turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi tunnelin vuotovesimäärät ovat suuria, mistä on aiheutunut merkittäviä korroosio-ongelmia tunnelin rakenteille ja korkeita radonpitoisuuksia.

Huoltotunnelin peruskorjaustoimenpiteiden keskeisinä tavoitteina on tunnelin elinkaaren pidentäminen, työskentelyolosuhteiden parantaminen radonhaittaa pienentämällä ja tunnelin lujitustöillä sekä tunnelin käyttökustannusten alentaminen vesivuotoja tiivistämällä ja uusimalla tunnelin taloteknisiä järjestelmiä.