abstractright abstractright

Suomen satamien tavaraliikenteen takamaat

Tietoa satamien takamaista ja arvioita niiden kehittymisestä tarvitaan mm. maakuntien liikennejärjestelmäsuunnittelussa, kuljetusketjujen palvelutason määrittämisessä, valtakunnallisten logistiikan strategioiden kehittämisessä ja satamien suunnitelmissa. Sitossa käynnissä olevassa Suomen satamien takamaaselvityksessä selvitetään suurimpien rannikkosatamien kuljetusvirrat ja takamaat etäisyysvyöhykkeittäin. Työ toteutetaan niin, että takamaiden kehittymisen seuranta jatkossa on mahdollista.

Satamien liikenteessä ja takamaissa voi tapahtua nopeita muutoksia esim. uuden liiketoiminnan syntyessä. Mm. tämän vuoksi saatavilla olevan tilasto- ja ennustetiedon lisäksi työssä hyödynnetään satamilta ja satamien asiakkailta internet -kyselyn avulla kerättävää ajankohtaista tietoa.

Satamien takamaat