abstractright abstractright

Suomen kansainvälisen meriliikenteen päästöt

Suomen kansainvälisen meriliikenteen päästöt (MERIMA)-projektissa tuotetaan kaksi tietokonemallia Suomen ja ulkomaiden välisten meriliikenteen tavarakuljetusten päästöjen ja niiden ulkoisten kustannusten laskentaan.

Kokonaispäästömalli laskee meriliikennetilastojen avulla Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen vuotuisen

  • kokonaispäästöt alustyypeittäin merellä ja satamassa sekä tuonnissa ja viennissä
  • päästökustannukset
  • polttoainekustannukset
Kokonaismallissa käyttäjä voi simuloida polttoainetietoja kuten polttoaineen rikkipitoisuutta ja raskaan polttoöljyn osuutta sekä polttoaineen hintaa.
Vertailumalli, jolla voidaan suorittaa vertailua verrattuna jonkin satamaparin liikenteen nykytilaan perustuviin laskelmiin, kun esimerkiksi laivan kokoa, nopeutta polttoainetietoja tai muita simuloitavia tietoja muutetaan. Mallilla voidaan vertailla päästömääriä, polttoaineen kulutusta ja päästökustannuksia Suomen satamien ja ulkomaan satamien välisillä laivareiteillä simuloimalla seuraavia tietoja:
  • alustyyppi
  • aluskoko
  • polttoainetiedot (rikkipitoisuus ja raskaan polttoöljyn osuus)
  • polttoaineen hinta
  • aluksen keskinopeus

Malleilla voidaan tehdä erilaisia skenaarioita.