abstractright abstractright

Sompasaaren ja Capellan korttelialueet

Sompasaaren ja Capellan kortteleiden kaava-alueiden katu- ja kunnallistekniikan sekä siltojen ja rantarakenteiden suunnittelu on käynnistynyt Helsingin kaupungin rakennusviraston toimeksiannosta. Sito on valittu alueiden suunnittelijaksi.

Sompasaari sijaitsee tulevan Kalasataman keskuksen eteläpuolella ja Capellan korttelit pohjoispuolella. Kaava-alueille tulee pääosin asuintaloja ja Capellan korttelien alueelle yksi Helsingin kaupungin keskeisistä sosiaali- ja terveysasemista. Kaava-alueiden rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 lopussa.

Sito toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä on Paavo Åvist. Kaupunkikuvallisesta suunnittelusta vastaavat Jenni Lautso ja Sisko Hovila ja katuympäristösuunnittelusta Ulla-Kirsti Junttila. Silta- ja rakennesuunnittelusta vastaa Ari Savolainen ja pohjanrakennussuunnittelusta Aku Varsamäki.

Sompasaari, Nihti ja Capellan korttelit

Aikoinaan Sompasaari toimi helsinkiläisten huviretkien kohteena, ja sinne kuljettiin höyrylaivalla. Vuonna 1825 kaupunki määräsi tehtaat ja työpajat tulipalovaaran vuoksi kaupungin ulkolaidoille. Sörnäisten rantaan kehittyi lopulta kantakaupungin laajin yhtenäinen teollisuusalue, kun rautatie ja satamaliikenne 1860-luvulla kohtasivat. Sompasaareen uusi moderni satama perustettiin 1860-luvulla ja se toimi alueella aina vuoteen 2008.

Nihti sijaitsee Kalasataman suunnittelualueen eteläisimmässä kärjessä. Se yhdistettiin mantereeseen 1960-luvulla. Alueelle suunnitellaan koteja ja lähipalvelut 2 800 asukkaalle sekä mahdollisesti jokin julkinen rakennus. Tarkoituksena on myös saada siltayhteys Kruununhaan puolelle.

Verkkosaaren eteläosa käsittää Hermannin rantatien toimistokorttelit, pääosin asumiseen tulevat Capellan korttelit sekä Vanhankaupungin selän rantaan rajautuvat asuin- ja toimistokorttelit. Alueelle suunnitellaan koteja noin 2 000 asukkaalle, palveluita ja 1 500 uutta työpaikkaa.