abstractright abstractright

Sito toimii liikenneturvallisuustoimijana useilla seuduilla

Siton ammattilaiset toimivat kuntien ja Ely-keskusten liikenneturvallisuustyön tukena useilla alueilla. Liikenneturvallisuustoimijan työtä tehdään Siton toimesta Itä-Suomen eteläosassa, Kainuussa, Nivala-Haapajärven seudulla sekä Ylivieskan seutukunnassa.

Liikenneturvallisuustoimija toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena ja edistää turvallista liikennekulttuuria alueella. Työtä tehdään yhdessä kunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Liikenneturvallisuustyön perustan muodostavat säännöllisesti kokoontuvat kuntien liikenneturvallisuusryhmät, joissa ideoidaan toimenpiteitä ja koordinoidaan työtä. Toimija auttaa ryhmien toiminnan ylläpidossa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Toimijalla on käytössään tehokkaat toimintamallit, ideat ja materiaalit sekä liikenneturvallisuustyön verkostot. Toimiva ja idearikas yhteistyöverkosto luo mahdollisuudet paitsi tehokkaalle toiminnalle, myös täysin uudentyyppisille liikennekasvatustyön avauksille. Tästä on esimerkkinä Kainuussa yhdessä teatteri Retikan kanssa luotu Ajattele ajoissa! –liikenneturvallisuusnäytelmä yläkoululaisille. Näytelmä on saavuttanut suuren suosion sekä Kainuussa että myös muualla Suomessa.

Liikenneturvallisuustoimijan tehtäviin kuuluvat alueesta riippuen mm.

 • kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokousten asialistojen valmistelu ja sihteerin tehtävät,
 • eri kohderyhmille suunnattujen liikenneturvallisuustilaisuuksien ja tapahtumien ideointi ja järjestely yhdessä kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
 • liikenneturvallisuustiedottaminen,
 • kunnan henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus,
 • internetsivuston ja sisäisten vuorovaikutuskanavien ylläpito sekä
 • onnettomuustilastojen ja muiden aineistojen laadinta.

Referenssejä:

 • Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustoimija 2013-2014
 • Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija 2013-2015 (www.nihalttoimija.fi)
 • Itä-Suomen eteläosan liikenneturvallisuustoimija 2013-2015 (www.itatoimija.fi)
 • Kainuun liikenneturvallisuustoimija 2011-2014 (www.kainuuntoimija.fi)
 • Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija 2005-2008 ja 2009-2012 (www.itatoimija.fi)