abstractright abstractright

Sito mukana Tampereen raitiotien vaikutusten arvioinnissa

Tampereen raitiotien vaikutusten arvioinnin (2016) tarkoituksena on syventää tietoa ja näkemyksiä Tampereen raitiotien hyödyistä, haitoista ja haittojen lieventämiskeinosta. Se on tarkoitettu kaupunkilaisille, naapurikuntalaisille, seudun asukkaille, elinkeinoelämälle sekä suunnittelijoille ja päättäjille.

Tampereen raitiotien vaikutusten arviointi on tärkeä osa raitiotiepäätöksen valmistelua ja suunnittelua. Se toimii osaltaan myös Tampereen kaupungin ja valtion päätöksenteon tukena.

Vaikutukset arvioitiin vuorovaikutteisesti eri osapuolten kanssa. Arvioinnissa:

  • tunnistettiin raitiotien merkittävimmät vaikutukset
  • vertailtiin raitiotiejärjestelmän ja bussijärjestelmän vaikutuksia
  • varmistettiin osaltaan raitiotiesuunnitelmien paras mahdollinen laatu ja tavoitteiden mukaisuus

Vaikutusten arvioinnin lähtötietoina oli muun muassa 25 erillisraporttia. Yhteenveto vaikutuksista muodostettiin seitsemän teemaryhmän intensiivisen työryhmätyöskentelyn sekä työpajakeskustelujen keinoin. Fasilitaattori ja aineiston kokoaja oli Sakari Grönlund Sitosta.

Raportin toimittivat Sakari Grönlund (Sito), Saija Kouko ja Ulla Tiilikainen (Tampereen kaupunki) sekä raportoijat kustakin teemaryhmästä, joita olivat

  • Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset – arjen sujuvuus
  • Vaikutukset kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön ja maisemaan
  • Ympäristövaikutukset
  • Alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
  • Liikenteelliset vaikutukset
  • Vaikutukset elinvoimaan, vetovoimaan ja imagoon
  • Taloudelliset vaikutukset

Lisätietoja hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista

www.tampere.fi

Johtava asiantuntija Sakari Grönlund, Sito Oy

Linkki Arviointiraporttiin >>