abstractright abstractright

Sito mukana suunnittelemassa Lahden eteläistä kehätietä

Uudenmaan ELY-keskus, Hollolan kunta ja Lahden kaupunki ovat käynnistäneet maantielainmukaisen tiesuunnitelman laadinnan Lahden eteläiselle kehälle valtatiellä 12. Tiesuunnitelman laatii yhteistyöryhmä Sito Oy – Ramboll Finland Oy.

Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin keskusta-alueen läpi. Uusi kehätie tarvitaan liikenneverkon ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi.

– Tiesuunnitelma laaditaan vuonna 2008 valmistuneen yleissuunnitelman perusteella. Laatimisen yhteydessä tarkastellaan hankkeen keventämistä ja toteuttamiskustannusten alentamista, joka asettaa haasteita hyväksyttävyyden saavuttamiselle, kertoo projektipäällikkö, tiejohtaja Rauno Tuominen Sitosta. Suunnitelmassa täsmennetään tarvittavat tie- ja liittymäjärjestelyt noin 13 kilometrin matkalle Soramäen ja Kujalan välille.

Tiesuunnittelun aluksi tarkastellaan hankkeen tavoitteita, suunnitteluperusteita, perusratkaisuja ja kokonaiskustannuksia vuorovaikutteisesti keskenään. Erityisesti esillä ovat seuraavat asiat:

  • Rakennetaanko tieosuus 2+2 vai osittain 1+1 -kaistaiseksi
  • Nopeusrajoitus 80 km/h vai osin 100 km/h
  • Patiokallion tunnelin optimointi; avoleikkaus vai lyhennetty tunneli
  • Soramäen, Nostavan, Okeroisen, Nikulan, Launeen ja Kujalan eritasoliittymien järjestelyt
  • Haittojen torjunta erityisesti asutuksen läheisyydessä.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2015. Hankkeesta ja sen vaiheista voi lukea lisää hankkeen Internet-sivuilta.