abstractright abstractright

Sito kunnostaa ja valvoo Häpesuota

Nokian keskustan itäosassa sijaitseva Häpesuon kaatopaikka poistettiin käytöstä 1960-luvun puolivälissä. Aluetta kunnostetaan nyt vähittäistavarakaupan suuryksikön käyttöön. Alueen käyttämistä myös asuinkäyttöön on suunniteltu. Kunnostaminen toteutetaan siten, että alue on turvallinen ja terveellinen ostos- ja asuinympäristö. Sito vastaa hankkeen rakennuttamisesta sekä yhdessä Vahanen Environment Oy:n kanssa ympäristöteknisestä valvonnasta.

 

Kaatopaikan sulkemisen jälkeen aluetta on tasattu ylijäämämailla ja päälle on rakennettu katu sekä pienteollisuus- ja liiketiloja. Kunnostaminen toteutetaan vuosien 2014 – 2016 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 16 miljoonaa euroa. Kunnostaminen valmistuu viimeistään tammikuussa 2017, jolloin Pirkanmaan Osuuskauppa aloittaa uuden Prisman rakentamisen.

Kokonaisvaltaisia rakennuttamispalveluja

Rakennuttamisen tehtäviin kuuluu täysipäiväisen projektipäällikön tehtävät, paikallisvalvonta sekä turvalliskoordinaattorin tehtävät. Projektipäällikkö vastaa itsenäisesti ja kokopäiväisesti hankkeen rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä toimien tilaajan edustajana.

Rakennustöiden työmaavalvoja suorittaa työmaavalvontatehtäviä projektipäällikön alaisuudessa ja avustaa projektipäällikköä rakennuttamistehtävissä. Turvallisuuskoordinaattori vastaa työmaan turvallisuusseurannasta.

Monipuolista ympäristöteknistä valvontaa

Kunnostus edellyttää kahden valvojan aktiivista paikallaoloa koko massojen kaivun ja täytön aikana. Ympäristötekninen valvoja ohjaa kunnostusta ympäristöluvan, kunnostuksen yleissuunnitelman, kaivusuunnitelma ja vesienkäsittelysuunnitelman mukaisesti.