abstractright abstractright

Sito ja Gasum yhteistyöhön

Sito toteuttaa Gasumille paikkatietojen hallintajärjestelmän uudistuksen. Tavoitteena hankkeessa on tuoda sekä kentällä että toimistossa käytettävät työkalut uudelle tasolle sekä käytettävyyden että teknisten ratkaisujen osalta

Kenttätyökalujen testaus on tarkoitus suorittaa vuoden 2016 aikana, kokonaisuutena projekti valmistuu ensi kesään mennessä.

Gasumin toimintaympäristö elää jatkuvasti, koska osa verkosta sijaitsee voimakkaasti kehittyvillä alueilla. Toiminnot on tärkeää turvata siten, että vahinkoja ei pääse syntymään kun putkiston läheisyydessä suoritetaan infran rakentamista. Lupa-, valvonta- ja lausuntoprosessit liitetään kiinteäksi osaksi toiminnallisuutta. Jatkossa sekä toimisto- että kenttätyökalut muodostavat yhden kokonaisuuden.

Kenttäkäytössä merkittävin tavoite on linjatarkastukseen käytettävän sovelluksen uudistaminen. Laitteiden koon pienentyminen ja kasvanut suorituskyky mahdollistavat älypuhelimen tai tabletin käytön, kun  aikaisemmin tarvittiin raskaampaa kalustoa. Toimistoympäristössä uudistetaan verkkorekisteri, verkoston tietojen hallinta- ja ylläpitoprosessia sekä niiden katselu- ja raportointityökaluja.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja. Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua seitsemässä biokaasulaitoksessa, jotka sijaitsevat Honkajoella, Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Yhtiö syöttää biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta, Lahdesta ja Riihimäeltä. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Skangasilla on LNG-tuotantolaitos Risavikassa Norjassa ja Suomessa Porvoossa, sekä LNG-terminaalit Norjan Ørassa, Ruotsin Lysekilissä ja Suomessa Porissa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 300 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 915 milj. euroa.  ’PUHTAASTI LUONNONKAASULLA’ – GASUM.FI www.gasum.fi