abstractright abstractright

Itärajan rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyt

Sitosta löytyy maan johtavat asiantuntijat raja-asemien liikennejärjestelyihin liittyviin suunnittelutehtäviin. Olemme olleet mukana kehittämässä kaikkia itärajan rajanylityspaikkoja.

Suomen ja Venäjän rajalla on 9 kansainvälistä rajanylityspaikkaa: Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra, Niirala, Vartius, Kuusamo, Salla ja Raja-Jooseppi. Vainikkalassa on vain junaliikennettä.

Rajanylittäjien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi erityisesti Vaalimaalla, Nuijamaalla, Imatralla ja Niiralassa. Raskaan liikenteen liikennemäärien kasvu on taittunut, mutta henkilöliikennemäärien kasvu on ollut jatkuvaa johtuen mm. venäläisten ostos- ja virkistysmatkailusta.

Rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyjen suunnittelu on jatkuvaa kasvavista liikennemääristä johtuen. Rajavalvontaan liittyviä viranomaisalueita suunnitellaan laajentamalla uusia toimintoja nykyisten alueiden ympärille hyödyntäen jo rakennettuja alueita.

Raja-asemien liikennejärjestelyjen suunnittelu poikkeaa perinteisestä tiesuunnittelusta, sillä siinä on huomioitava erityisesti rajavalvontaan ja – toimintoihin liittyvät alueet sekä liikenteen ohjauksen ja – hallinnan suunnittelu.

Viimeisimpiä hankkeita ovat:

  • Imatran rajanylityspaikalla Ei–tullattavien henkilöautojen tarkastusalueen rakentaminen
  • Vaalimaalla tavaraliikenteen eriyttäminen henkilöliikenteestä
  • Niiralassa Ei–tullattavien henkilöautojen ja raskaan liikenteen kaista- ja liikenteenohjausjärjestelyjen rakentaminen
  • Nuijamaalla tavaraliikenteen eriyttämisen hankesuunnitelma.

Imatralla ja Vaalimaalla rakentaminen on käynnissä ja Niiralassa rakentaminen käynnistyy keväällä 2014. Pohjoisimmalla rajanylityspaikalla, Raja-Joosepissa, on vireillä hankesuunnitelman käynnistäminen.