abstractright abstractright

Ruoholahden sillan korjaaminen Helsingin ydinkeskustassa

Helsingin ydinkeskustassa olevien siltojen korjaussuunnittelu vaati usean tekniikka-alan asiantuntijoita ja kattavan sidosryhmäyhteistyön liikennejärjestelyjen ja kaupunkirakenteen huomioimiseksi.

Ruoholahden sillalle on tehty muutamaan otteeseen 2000- luvulla erikoistarkastuksia. Kyseiset tarkastukset olivat korjaussuunnittelun lähtökohtana. Aiemmat erikoistarkastukset antoivat epäjohdinmukaisen kuvan siltarakenteen reunaulokkeiden betonirakenteiden kunnosta ja sen perusteella, ennen korjaussuunnittelun aloittamista, teetettiin vielä kyseiseen rakenneosaan kohdistuvia lisätutkimuksia. Näiden perusteella päätettiin reunaulokkeet uusia kokonaan niiden huonon kunnon vuoksi.

Sillan ajoratojen vedeneristeet on korjattu aiemmin, joten tässä yhteydessä toimenpiteet rajoitettiin kevyen liikenteen väylien pintarakenteisiin sekä sillan alapuolen rakenteisiin. Sillan sijainnin, koon, liikennemäärän ja toimenpiteiden johdosta oli korjausurakka kuitenkin huomattava.

Korjaussuunnittelu Ruoholahden sillan ja muiden vastaavien kaupunkikohteiden, osalta sisältää huomattavasti sidosryhmäyhteistyötä. Raitiotien liikennöinnin osalta on toimenpiteistä ja vaikutuksista sovittava HKL:n kanssa ja joukkoliikenteen osalta HSL:n kanssa. Tässä kohteessa pystyttiin korjaustyötä helpottamaan siten, että sillan alittava raitiotieliikenne saatiin katkaistua keskikesällä, jolloin raitiotien osalta kriittisen korjaustyöt saatiin tehtyä.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt suunniteltiin alustavasti suunnitteluvaiheessa yhteystyössä KSV:n ja HKR/ KPO:n asiantuntijoiden kanssa. Alustavasti tehdyt liikennejärjestelysuunnitelmat antavat korjausurakoitsijoille lähtökohdan varsinaisten liikenteenohjaussuunnitelmien tekoon.

Ruoholahden silta korjattiin vuonna 2013. Korjaustyön yhteydessä selvisi, että betonirakenne oli oletettua huonommassa kunnossa, joten reunaulokkeiden uusiminen oli, jälkikäteenkin, perusteltu ratkaisu.

Huolimatta betonirakenteen kunnosta sekä suurista liikennemääristä pystyttiin korjaustyö suorittamaan kohtuudella läpi. Esiin tulleet ongelmat ratkaistiin mahdollisimman nopeasti urakoitsijan, rakennuttajan ja suunnittelijan yhteistyöllä.