abstractright abstractright

Satamien turvallisuusjohtamista kehittämässä

Sito toimii konsulttina Satamaliiton käynnistämässä selvityksessä, jota tehdään liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston tilauksesta. Työssä tarkastellaan Suomen satamien laatimia turvallisuussuunnitelmia tavoitteena selkiyttää vastuita.

Suomen satamia ohjaa yli 70 eri lakia ja ne joutuvat pahimmillaan tekemään yli 50 erilaista turvallisuus-suunnitelmaa. Ne ovat syntyneet ajan kanssa eri sektoreiden näkökulmista. On selvää, että näin suuri määrä suunnitelmia on vaikeasti hallittavissa ja päivitettävissä eikä enää edistä turvallisuuskäytäntöjä satamien vaativassa toimintaympäristössä. Satamien resurssit ovat tiukoilla suuren suunnittelu- ja harjoitusmäärän takia. Viranomaisten on vaikea hallita tiedonkulkua ja tunnistaa vastuut. Myös alueellisesti viranomaisten vaatimuksissa ja yhteistyössä on eroja, mikä johtaa satamien eriarvoiseen asemaan.

Määrä ei turvaa laatua. On tarve keventää satamayhtiöiden ja viranomaisten kuormitusta, vähentää päällekkäi-syyksiä ja selkeyttää kokonaisuutta. Kokonaisuuden uudelleen ajattelulla, mitä selvityksessä on tehty, saadaan vastuita selkeytettyä, yhteistoimintaa parannettua, kustannuksia vähennettyä ja resurssit käytettyä muihin tehtäviin. Selvityksessä annetaan lukuisia suosituksia jatkotoimenpiteiksi, joiden keskeinen päämäärä on edistää satamien turvallisuusjohtamista sekä viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä. Satamien tuki selvityksessä on ollut tärkeä työn kannalta. Jatkotyötä viranomaisten kesken ja satamien sitoutumista tarvitaan edelleen, kun suosituksia aletaan toteuttaa.

Työtä on tehty kevään 2015 aikana ja työ on juuri valmistumassa. Työn tulokset julkaistaan sähköisesti LVM:n sarjassa.