abstractright abstractright

Sarvvikinrannan asemakaavan muutos

Kirkkonummen Sarvvikinrantaan suunnitellaan uuden korkeatasoisen asuinkerrostalokorttelin rakentamista. Kohde on ainutlaatuisella paikalla Espoonlahden rannassa jyrkän kallion reunassa. Projekti on asemakaavaluonnosvaiheessa toukokuussa 2017.

Alueen suunnittelu alkoi vuonna 2013, jolloin alueen yksityiset maanomistajat järjestivät arkkitehtuurikilpailun kumppaninsa rakennusliike Westpro cc Oy:n kanssa. Kilpailun voitti Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Sito Oy tuli mukaan projektiin alkuvuonna 2016, jolloin Siton kaupunkisuunnittelu valittiin kaavakonsultiksi ja Siton liikennesuunnittelu tekemään liikenteen ja pysäköinnin suunnittelua. Asemakaavavaiheen suunnittelua on jatkettu yhteistyössä Arkkitehtiryhmä A6 Oy:n kanssa, joka on vastannut rakennusten viitesuunnittelusta ja suunnitelmien havainnollistamisesta. Sito Oy on vastannut kaava-asiakirjojen laatimisesta ja asemakaavan 2D-havainnekuvan tekemisestä.

Asuinkerrostalokortteli koostuu neli–viisikerroksisista lamellikerrostaloista, jotka rinteen puolella nojaavat kolmikerroksiseen pysäköintilaitokseen. Lamellitalojen ja pysäköintilaitoksen päällä on oleskelupihat sekä kuusi kuusikerroksista pistetaloa. Käytännössä kaikista kerrostaloasunnoista on merinäköala. Mäen toisella laidalla on asuinpientalokortteli. Merenrannassa on julkinen rantareitti, jonka varrella on pienvenesatama sekä kahvila- tai venekerhorakennus.

Projektin tiedot:

Tilaaja: Westpro cc Oy

Suunnittelualueen pinta-ala: 10,5 ha

Asemakaavaluonnoksen kerrosala: 25750 k-m2

Alla Arkkitehtiryhmä A6:n tekemä havainnekuva