abstractright abstractright

Sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelma Ouluun

Sito laatii Oulun kaupungille sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelmaa. Näin kaupunki valmistautuu osaltaan sähköautojen yleistymiseen.

Polttomoottoriautojen käytön rajoittaminen

EU-komissio on asettanut tavoitteeksi puolittaa tavanomaisia polttoaineita käyttävien autojen käyttö kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä ja poistaa ne kaupungeista asteittain vuoteen 2050 mennessä. Myös Suomi tavoittelee vähäpäästöisempää liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut, että kaikkien uusien rekisteröitävien henkilöautojen tulisi vuonna 2030 olla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön soveltuvia. Lisäksi henkilöliikenteessä sähkön käytön tulisi vastata vähintään 30 %:a nykyistä vastaavasta liikennesuoritteesta.

Yhteisen näkemyksen selvittäminen

Yleissuunnitelman laatimisen tarkoituksena on muodostaa eri toimijoiden yhteinen näkemys sähköisen liikenteen edistämisestä sekä linjata kaupungin näkemys latauspisteiden toteuttamiskelpoisista sijainneista tienkäyttäjien, liikenneturvallisuuden, kadunpitäjän ja sähkönsiirron näkökulmasta.

Lähtökohtana yleissuunnitelman laatimisessa on se, että kaikki julkiseen ympäristöön perustettavat latauspisteet toteutetaan markkinaehtoisesti Oulun kaupungin toimiessa lupaviranomaisena. Laadittavan suunnitelman tarkoituksena on katsastaa soveltuvat sijainnit etukäteen ennen toimenpidelupaprosessia sekä ohjeistaa lupakäsittelyprosessi. Latauspisteiden sijoittelua pohditaan sähköautojen yleistymisen ensimmäisen vaiheen varalle eli alkuvaiheessa puhutaan noin 150 latauspisteen sijoittamismahdollisuuksista niin sähkönjakelun kuin käyttäjienkin näkökulmasta. Yleissuunnitelmassa esitetään sijainnin lisäksi mm. latauspisteen tyyppi (hidas, normaali tai pika) sekä mainostamisen mahdollisuus pylväsrakenteessa.

Sähkösen liikenteen tulevaisuus

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään myös DI-työ ja siihen liittyen taustatiedoiksi kysyttiin seudun asukkaiden mielipiteitä sähköisestä liikenteestä. Vastauksia saatiin noin 350 kpl ja vastaajien mielestä kolme isointa syytä olla hankkimatta sähköautoa on tällä hetkellä korkea hankintahinta (71 % vastaajista), akkujen lyhyt toimintasäde (49 %) ja julkisten latauspisteiden puute (24 %). Vastaajista kuitenkin 28 % harkitsee hankkivansa hybridiauton ja 14 % sähköauton seuraavan viiden vuoden aikana. Vuoden 2020 jälkeen hybridiauton voisi hankkia 44 % vastaajista ja sähköauton 63 % vastaajista – edellyttäen, että akkuteknologia on kehittynyt kylmän ilman kestäväksi ja valtio tarjoaa nykyistä parempia etuuksia auton hankkimiselle. Latausinfran yleissuunnitelma Ouluun valmistuu helmikuussa 2016.

Suunnitelman laatiminen Ouluun on myös matkailun kannalta ajankohtaista, sillä Norjassa sähköautojen määrä on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Keskimäärin joka viides myyty uusi auto on sähköauto ja Pohjois-Norjassakin lähes joka kymmenes myyty uusi auto on sähköauto. Tromssan ja Finnmarkin alueella on tällä hetkellä rekisterissä noin 800 sähköautoa. Lappiin on tehty suunnitelmat valtateiden varteen sijoitettavista latauspisteistä, joten yhtälailla myös suomalaisten kaupunkien tulee varautua autoilevien turistien uusiin vaatimuksiin.

Sähköautojen latausinfran kehittämisestä Oulussa on myös Ylen sivuilla uutisjuttu >>