abstractright abstractright

Rakennuspiirustukset kätevästi internetistä

Arska on Siton toteuttama ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ylläpitämä myyntipalvelu, josta voi helposti etsiä ja ostaa helsinkiläisten talojen rakennuspiirustuksia. Arska perustuu Siton Louhi Kauppa- ratkaisuun, jonka avulla organisaatiot voivat myydä tai jakaa maksutta sähköisiä aineistoja internetissä.

Sähköinen Arska-palvelu on helppokäyttöinen ja nopea tapa hankkia rakennuspiirustukset verkosta.

 

Sähköiset palvelut eivät ole sidottuja kellonaikaan. ”Ennen Arskan käyttöönottoa rakennusvalvonnan arkistossa on asioinut 17 000 asiakasta vuodessa ja heille on valmistettu ja myyty noin 80 000 piirustusjäljennöstä. Myynti on pääsääntöisesti tapahtunut tiskin yli henkilökohtaisena palveluna, joka  on sitonut kahdeksan työntekijän päivittäisen työpanoksen.

Arkiston asiakaspalvelupiste on ollut avoinna rajoitetusti jonka  lisäksi asiakkaiden on joka päivä ollut mahdollista varata arkistosta aika henkilökohtaista käyntiä varten”, kertoo kehitystyön taustoista Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistoyksikön päällikkö Olli Turunen. Arskan myötä asiakkaat voivat hankkia rakennuspiirustukset vaivattomasti vuorokauden ajasta riippumatta.

Yli 2,5 miljoonaa skannattua asiakirjaa

Arska-palvelun kautta saatavat piirustukset ovat skannattuja jäljennöksiä alkuperäisistä paperisista rakennuspiirustuksista, ja palvelua  päivitetään sitä mukaa, kun rakennusvalvontavirastoon tulee uusia arkistoitavia rakennuspiirustuksia.

Arskan edellytyksenä on ollut arkiston piirustusten, yli 2,5 miljoonan yksittäisen asiakirjan skannaaminen sähköiseen muotoon ja pysyvän rakennustunnuksen antaminen. ”Helsingin kaupunki on ensimmäisenä Suomessa antanut pysyvän rakennustunnuksen kaikille kaupungin rakennuksille ja sen käyttöönotolle ollaan nyt luomassa kansallista standardia”, kertoo Turunen.

Kaikille avoin palvelu

Piirustukset löytyvät helppokäyttöisestä karttapohjaisesta palvelusta helposti rakennuksen katuosoitteella, pysyvällä rakennusnumerolla, rakennusluvan tunnuksella tai tuotenumerolla. Valitut piirustukset maksetaan verkkopankkitunnuksia käyttäen, ja maksamisen jälkeen kuvat ovat ladattavissa omalle koneelle tai lähetettävissä haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

Olli Turunen pitää tärkeänä, että Arskan käyttöönoton myötä on pystytty merkittävästi vähentämään rakennusvalvonnan arkiston asiakaspalvelun kuormaa ja siirrytty myymään sähköisessä muodossa olevia piirustuksia asiakasystävällisenä 24/7-palveluna. Sähköinen asiointi, maksaminen ja näihin oleellisena osana liittyvä käyttäjien luotettava tunnistaminen on teknologiaa, jonka hallitseminen on sähköisten palveluiden yleistyessä entistä tärkeämpää.

Arska