abstractright abstractright

Raide-Jokeri Espoossa

Työssä tutkittiin pikaraitiotie Raide-Jokerin vaihtoehtoisia linjauksia ja niiden varrelle sijoittuvaa maankäyttöä Espoossa Leppävaarasta etelään.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kolme konsulttiyhteenliittymää työstivät vaihtoehtoja toisistaan riippumatta, jolloin erilaisia linja- ja maankäyttövaihtoehtoja saatiin runsaasti. Toisessa vaiheessa konsulttiryhmät yhdistettiin ja eri vaihtoehdoista koottiin suositusvaihtoehdot päätöksentekoa varten.

Projektin tiedot, 1. vaihe:

Tilaaja: Espoon kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy
Projektin johto: Sito Oy
Liikenne- ja kaupunkisuunnittelu: Sito Oy
Kaupunkisuunnittelu: APRT Oy
Liikenne-ennusteet: Strafica Oy
Kaupunkitaloudelliset vaikutukset: Kaupunkitutkimus TA Oy
Hankkeen kesto: kevät 2013

Projektin tiedot, 2. vaihe:

Tilaaja: Espoon kaupunki
Projektin johto: Trafix Oy
Liikennesuunnittelu: Trafix Oy
Kaupunkisuunnittelu: Sito Oy
Ympäristövaikutukset: Sito Oy
Raidesuunnittelu: WSP Finland Oy
Hankkeen kesto: syksy 2013