abstractright abstractright

Joensuun Penttilänrannan jätevedenpumppaamon rakennusvalvonta

Uuden pumppaamon kautta johdetaan rakenteilla olevan Penttilänrannan alueen jätevesien lisäksi Niinivaaran ja Karsikon alueen jätevedet suoraan Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle.

Aiemmin jätevedet johdettiin Pielisjoen alitusputkea pitkin keskustan kautta Hasaniemen pumppaamolle, josta ne pumpattiin joen ali takaisin Kuhasaloon. Uusi jätevedenpumppaamo vähentää ympäristöriskejä ja parantaa verkoston toimintavarmuutta.

Rakentamisen aikaisia haasteita olivat mm. maaperäolosuhteet ja perustamistaso, joka oli seitsemän metriä maanpinnan tasosta ja noin kolme metriä Pielisjoen pinnan alapuolella. Rakentamisen turvaamiseksi ja helpottamiseksi kaivualue suojattiin pohjamoreeniin asti ulottuvilla 12-metrisillä teräsponteilla.

Maan päälle näkyy vain pieni osa pumppaamosta, jossa sijaitsevat sähkö- ja automaatiokeskus sekä sisäänkäynti maanalasiin tiloihin. Pumppaamon maanalainen osa koostuu imusäiliöstä ja pumpputilasta. Pumpputilan yläpuolelle on rakennettu hoitotaso, jossa sijaitsevat venttiilit ja mittauslaitteisto. Hoitotasolta voidaan korjaus- ja huoltotyöt tehdä turvallisesti.

Pumppaamon rakenteisiin kului betonia noin 380 m3 ja terästä 36 tn. Pumppuina on neljä  kuiva-asennettua keskipakopumppua, joissa on automaattiohjaus. Pumppaamon nykyaikainen automaatiokeskus on kytketty Joensuun Veden päävalvomoon.

Pumppaamon ulkoverhouksen julkisivutaidetoksen suunnitteli ja toteutti kuvataiteilija Heidi Vasara.

Rakennuskohteen valvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista on vastannut Sito, jossa vastaavana valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina oli Mikko Honkonen ja sijaisena Jarkko Puhkala.

Rakennuttajana toimi Joensuun Vesi –liikelaitos ja rakennuttajan edustajana hankkeessa oli käyttöpäällikkö Anne Savolainen. Hankkeen pääurakoinnista vastasi Kesälahden Maansiirto Oy.