abstractright abstractright

Joensuun Penttilän saha-alueen kunnostaminen

Joensuussa sijaitsevalla Penttilän vanhalla saha-alueella on ollut teollista toimintaa noin sadan vuoden ajan. Tästä johtuen maaperässä on paljon haitta-aineita, kuten raskasmetalleja, dioksiineja ja furaaneja. Ennen asuin- ja työpaikkarakentamisen käynnistämistä alue kunnostettiin ja maaperä puhdistettiin.

Penttilänrannan alue on jaettu kolmeen osa-alueeseen vanhan käyttötavan, tulevan käyttötarkoituksen ja valitun kunnostustavoitteen mukaisesti. Pilaantuneita sedimenttejä sisältävä kolmen hehtaarin vanha tukkiallas kunnostettiin  imuruoppaamalla venesatamaksi, seitsemän hehtaaria vallannut vanha kaatopaikka-alue kunnostettiin kapseloimalla maisemamäeksi ja teollisuustonteiksi.

Laaja vanha saha- ja kyllästämöalue (25 hehtaaria) kunnostettiin massanvaihdon ja vanhojen rakenteiden purun avulla asuin- ja toimistokäyttöön.

Massat hyötykäyttöön

Sito toimi Penttilänrannan pilaantuneen maaperän kunnostuksen projektinjohtokonsulttina. Projektinjohtokonsultin pääasialliset tehtävät olivat hankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen, päätösesitysten tekeminen hankinnoista kaupungille, suunnittelun ja urakkasuoritusten ohjaus ja valvonnan hankkiminen.

Kunnostaminen suoritettiin noudattaen ympäristöhankkeita varten kehitettyä laatuvastuu-rakennuttamistoimintamallia. Kaiken kaikkiaan alueella liikuteltiin pilaantuneita ja puhtaita maa– ja sedimenttimassoja noin miljoona tonnia. Pilaantuneista massoista jopa 95 %:a ohjautui hyötykäyttöön laatuvastuuperiaatteen mukaisesti.

Toteuttaja laadukkaaseen suunnitteluun ja kaavoitukseen 

Tarkoituksena oli hakea toteuttajia, jotka kykenevät laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa kaavaluonnoksen kehittämistä asemakaavaksi. Luovutuksen tärkeimmät tavoitteet ovat laadukkaitten asuin- ja työpaikkojen tarjoaminen keskustan tuntumasta. Toisena keskeisenä tavoitteena on saada katetuksi tonttien myyntituloilla alueen maaperän kunnostuksen ja kunnallistekniikan investoinnit, toteaa kaupungin projektipäällikkö Tero Toivanen.

 

Projektin tiedot

Kokonaispinta-ala: n. 40 ha
Pilaantunut saha-alue: n. 26 ha
Vanha tukiallas: n. 3 ha
Vanha kaatopaikka: n. 7 ha
Pilaantuneita maa-aineksia: 280 000 m³
Pilaantuneita sedimenttejä: 35 000 m³