abstractright abstractright

Pasilan ratapihakortteleiden puistojen suunnittelu

Pasilaan rakentuu viihtyisä korttelipuistojen sarja, joka houkuttelee kulkijat Triplasta Ratapihakortteleiden sydämessä sijaitsevaan avokalliopuistoon.

Pasilan ratapihakorttelit rakentuvat uuden Tripla-keskuksen pohjoispuolelle. Korttelien sarja muodostuu useista asuin- ja toimistorakennuksista sekä niiden väliin jäävästä koulurakennuksesta. Suunnittelu käsitti kortteleiden väliin jäävän neljäosaisen kapean puistoalueen sekä koulun edustan aukion konsepti- ja yleissuunnittelun asemakaavoitusta varten.

Maiseman konsepti oli muodostaa nauhamainen erilaisten tilojen sarja, joka koostui promenadimaisesta puistoakselista, avokalliopuistosta ja säteittäisistä korttelipuistoista. Suunnittelusta teki haastavaa suuret korkeusvaihtelut, säilytettävä komea avokallioalue sekä hulevesien käsittely. Lopullinen suunnitelma käsitti leikkipuiston, kuntoilupaikan, hulevesiaiheita, taideaiheita ja oleskelupaikkoja. Puistojen korkeuserot vaativat rakenteita kuten pengerryksiä, muureja, kulkusiltoja ja maisemaportaita. Suunnitelman kasvillisuus ammensi vanhoista ratapihakasveista ja myös pintamateriaaleina suositaan ratapihan inspiroimaa tiiltä, terästä ja erilaisia sorapintoja. Konseptiin liitettiin myös valaistuksen ideasuunnitelma.

Kaavavaiheen puistosuunnitelma laadittiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiantona syksyllä 2015. Työhön osallistuivat Sitolta maisema-arkkitehdit Marja Oittinen ja Suvi Saastamoinen. Hulevesiasiantuntijoina toimivat Lauri Harilainen, Perttu Hyöty ja Saara Lehtinen. Leena Nurmi toimi geosuunnittelijana.

Sito jatkaa syksyllä 2016 puistojen varsinaista yleissuunnittelua Helsingin kaupungin rakennusviraston toimeksiantona.