abstractright abstractright

Paloniemen maisemakaupunki

Ideasuunnitelma Lohjan Paloniemeen
Työssä hyödynnettiin Siton Elävä kaupunki -konseptia ja erityistä huomioita kiinnitettiin alueen maisemarakenteeseen, energiaratkaisuihin ja kestävään liikkumiseen.

Vuonna 2035 Paloniemen maisemakaupunki on yli 3000 asukkaan aktiivinen yhteisö. Paloniemeen on muuttanut monenlaisia ihmisiä ja perhekuntia, joista osa asuu Paloniemessä jo toisessa polvessa. Paloniemessä toimiva yhdyskuntarakenne perustuu tiiviisti rakennettuun ytimeen (keskusta) ja sitä täydentäviin maisemallisiin asumiskeskittymiin.
Ideasuunnitelma tilattiin kolmelta suunnittelutoimistolta yhtäaikaisesti ja mahdollinen jatkotyö käynnistyy vuoden 2014 aikana yhden tai useamman toimiston kanssa.

– Tilaajana Lohjan kaupunki
– Noin 150 000 k-m2
– Monimuotoinen asuinalue, jossa asuinkerrostaloja ja asuinpientaloja sekä virkistys- ja suojelualueita