abstractright abstractright

Oulun Kivisydän

Oulun keskustaan on rakenteilla uusi maanalainen pysäköintilaitos nimeltään Kivisydän. Samalla maan alle siirretään keskusta-alueen huolto- ja jakeluliikennettä. Hankkeen rakennuttaja on Oulun Pysäköinti Oy, KVR-urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy. Sito Oy vastaa hankkeen pää-, kallio-, liikenne- ja maanalaisten kalliotilojen arkkitehtisuunnittelusta.

Oulun keskustan alle noin 30 metrin syvyyteen louhittavasta Kivisydän-pysäköintiluolastosta tulee modernia tekniikkaa hyödyntävä korkealuokkainen pysäköintilaitos, joka toiminnallisuudessaan, turvallisuudessaan ja viihtyisyydessään edustaa suomalaisten pysäköintilaitosten ehdotonta parhaimmistoa.

Kivisydämen toteuttaminen mahdollistaa Oulun kaupallisen keskustan kehittämisen. Koska Kivisydän tulee ydinkeskustan alle aivan erinomaiselle palvelupaikalle, paranee ydinkeskustan pysäköintitilanne oleellisesti.

Pysäköintitilat rakennetaan pääosin lyhytaikaisen asiointipysäköinnin tarpeeseen, mutta niissä sallitaan rajallisesti myös pitkäaikaista työmatka- ja asukaspysäköintiä.

Hanke valmistuu vaiheittain. Ensimmäinen huoltotila otetaan käyttöön vuoden 2014 lopussa ja varsinainen pysäköintilaitos syksyllä 2015. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2015.

Avaraan ja esteettömään pysäköintiluolastoon tulee:

 • kaksi ajoluiskaa
 • yhdeksän henkilöyhteyttä keskustan alueen kiinteistöihin ja katualueelle, 25 hissiä
 • 900 autopaikkaa, joiden koko on 2,7 x 5,0 m ja laajentumismahdollisuus 1500 autopaikkaan saakka
 • ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen katuverkko
 • keskustan alittava huoltotunneli
 • huoltoautot ohjataan huoltotunnelin kautta huoltotiloihin
 • keskustan kortteleiden huoltotilat erikseen sovittavassa laajuudessa
 • väestönsuoja 3000 hengelle

Pysäköintilaitos sijoittuu luontevasti yläpuolisen katuverkoston suuntaisesti

 • Suurin tekninen innovaatio on laitoksen yksinkertaisuus.
 • Käyttäjän on helppo hahmottaa sijaintinsa suhteessa kaupunkikeskustaan.
 • Liikkuminen on helppoa.
 • Lukuisten maanpäällisten hissiyhteyksien ansiosta vaikutusalue ulottuu laajalle.