abstractright abstractright

Nesteen jalostamon altaan kunnostaminen – avaimet käteen toteutus

Neste Oyj:llä on vuosien kokemus  Geotuubi® – menetelmän käytöstä Kilpilahden öljynjalostamolla Porvoossa. Yhtiö päätti soveltaa menetelmää Naantalin jalostamon hapetusaltaan kunnostukseen.

Tavoitteena oli poistaa altaan pohjalle kertynyt liete ja näin lisätä altaan vesitilavuutta. Tämä todettiin tarpeelliseksi, jotta vesi viipyy altaassa pidempään. Näin mereen poistuvan veden haitta-ainepitoisuudet saadaan alenemaan mahdollisimman pieniksi niin, etteivät ympäristöluvan mukaiset päästörajat voi edes hetkellisesti ylittyä.
Aluksi tutkittiin hapetusaltaan pohjaan laskeutuneiden ainesten ja altaan pohjamaan koostumus. Noin 22 000 neliömetrin laajuinen allaspohja todettiin koostumukseltaan erittäin vaihtelevaksi. Tämän jälkeen valittiin sopivin polymeeri Geotuubiin® johdettavaan lietteeseen sekoitettavaksi.

Vuoden 2015 alussa Neste Oyj solmi Sito Rakennuttajien kanssa sopimuksen projektinjohtourakasta, jonka sisältönä oli toteutusvastuun lisäksi myös aliurakoitsijan työn valvonta ja loppuraportin laadinta. Aliurakoitsijaksi valikoitui Vesirakennus Ojanen Oy, jolla on runsaasti kokemusta Geotuubi® – menetelmästä.

Hanke oli suuri ja toteutusaikataulu hyvin tiukka.  Hankkeen työmaavaihe käynnistyi huhtikuussa 2015. Geotuubit® asennettiin kolmeen kerrokseen tiiviiksi saumatun, poistoputkistoon hitsatun geomembraanin päälle. Polymeerikäsittelyn toimivuutta seurattiin tiiviisti muutaman tunnin välein ottamalla ruoppauslietteestä näytteitä. Yhteensä liete-vesiseosta ruopattiin noin 87 000 kuutiometriä. Urakka eteni nopeasti ja valmistui jo kesäkuussa. Kustannuksia säästyi myös sitä kautta, että tarvittava polymeerimäärä osoittautui laskettua pienemmäksi. Hapetusaltaasta Geotuubeihin® johdetut lietteet kuivuvat vuoteen 2016 asti, minkä jälkeen Geotuubi® -kenttä puretaan. Näin lietteen käsittelyalue saadaan ajoissa muuhun käyttöön Naantalin jalostamolla vuonna 2017 toteutettavan huoltoseisokin ajaksi.

Kohteessa SITO vastasi sekä suunnittelusta että työn suorittamisesta päätoteuttajana.