abstractright abstractright

Munkkivuoren raitiotien tarve- ja toteutettavuusselvitys

Sito toteutti yhteistyössä Strafica Oy:n kanssa selvityksen uuden raitiotielinjan tarpeesta ja toteuttamiskelpoisuudesta. Siton vastuulla oli raitiotie- ja katusuunnittelu, kustannusarvioiden laskeminen sekä kaavamuutostarpeen arviointi.

Työ sisälsi raitiotielinjausten vaihtoehtoselvityksen sekä Munkkiniemen/Munkkivuoren että Töölön alueella. Työn alkuvaiheessa suunniteltiin alustavia ratalinjausvaihtoehtoja ja niiden edellyttämät bussiliikenteen muutostarpeet sekä liikenne-ennusteet.

Vaihtoehtovertailun perusteella valittiin jatkosuunnitteluun parhaiten soveltuva linjausvaihtoehto. Raitiolinjan eteläpäässä raitiolinja kulkee Topeliuksenkadun, Runeberginkadun ja Fredrikinkadun reittiä Eiraan. Linjausvaihtoehto luo samalla häiriönsietoa parantavia varayhteyksiä eteläisempään kantakaupunkiin. Pohjoispään linjausvaihtoehdoista parhaimmalta vaikuttaa ratkaisu, jossa uusi linjaus erkaantuu raitiolinjan 4 linjauksesta Munkkiniemen puistotien päästä, jatkuen Laajalahdentietä Turunväylän poikki Munkkivuoren ostoskeskukselle ja edelleen Ulvilanpuistoon, Raumantien päähän.

Joukkoliikenteen liikkennöintikustannukset alenevat

Ratalinjauksen rakentamiskustannusarvio on noin 16,9 miljoonaa euroa, josta ratarakentamiseen liittyviä kustannuksia on noin 13 milj. euroa ja katurakentamista noin 3,9 milj. euroa. Tarkastelun mukaan raitiotieliikenteellä voidaan kustannustehokkaasti korvata bussiliikennettä ja samanaikaisesti saada sekä yhteiskuntataloudellisia että kuntataloudellisia hyötyjä.

Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset alenevat Munkkivuoren raitiotien myötä vuodessa noin 0,3 miljoonaa euroaa. Kokonaisuudessaan Munkkivuoren raitiotiestä tulevat yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat noin 0,8 milj. euroa vuodessa. Konkreettisia kuntataloudellisia eriä ovat kunnossapitokustannusten muutosten lisäksi liikennöintikustannusten pieneneminen ja joukkoliikenteen lipputulojen kasvu. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,1.

Korkealuokkaisena ja luotettavana raitiotielinjana toteutettu liikennöinti on bussiliikennettä täsmällisempää, joten matkustajien kokema palvelutaso paranee.

Munkkivuoren raitiotien tavoitteellinen käyttöönottovuosi on arviolta 2025. Raitiotien toteutuminen kytkeytyy Hakamäentien Turunväylälle ulottuvan läntisen jatkeen ja siihen mahdollisesti liittyvän täydennysrakentamisen aikatauluihin.

Tutustu selvitykseen (28/2102) HSLn: sivuilla.