abstractright abstractright

Moottoriurheilun ympäristövaikutukset – case KymiRing YVA

Kymenlaaksoon, Iitin Tillolaan, suunnitellaan monipuolista kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskusta, joka toteutuessaan on Pohjois-Euroopan suurin moottoriurheilukeskus. Sito toimii KymiRingin YVA-konsulttina.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki kesällä 2013 päätöksen, jonka mukaan KymiRing -moottoriurheilukeskuksen hankkeessa tulee soveltaa YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Näin ollen KymiRing on Suomessa ensimmäinen kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskus, jonka suunnittelussa toteutetaan YVA.

KymiRing on erittäin monipuolinen hanke, joka valmistuessaan toimii kuljettajakoulutuksen ja moottoriurheilun lippulaivana. KymiRingin sijainti on erinomainen sekä kuljettajakoulutuksen että moottoriurheilun harrastajien ja lajia seuraavien kannalta. Kohtuullinen etäisyys pääkaupunkiseudulta sekä Lahden moottoritien läheinen sijainti tekevät KymiRingistä saavutettavan toimintakeskuksen.

Hankkeen kansalliset vaikutukset ovat merkittävät, koska toteutuessaan KymiRingillä on mahdollista kouluttaa raskaanliikenteen, pelastus- ja sotilasajoneuvojen kuljettajia monipuolisesti ja turvallisesti. Tehokkaalla koulutuksella on myönteinen vaikutus mm. liikenneturvallisuuden kehittymiseen. Moottoriurheilulle KymiRing tarjoaa mahdollisuuden harrastaa kaikkia moottoriurheilulajeja.

KymiRingin toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristövaikutus on moottoriurheilun ajotoiminnasta aiheutuva melu. Suuritehoiset ajoneuvot muodostavat suuren melupäästön ja poikkeavat tavanomaisesta tieliikenneajoneuvoista. Moottoriurheilulla on myös muita ympäristövaikutuksia, joita Sito arvioi KymiRing -moottoriurheilukeskuksen YVA:ssa. Sito laatii myös alueen asemakaavaa, jonka prosessi kulkee YVA:n rinnalla.

YVA-prosessi on käynnistynyt syyskuussa 2013 ja YVA-ohjelma on tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle syksyn aikana. YVA -menettely kestää noin vuoden ja yhteysviranomainen lausunto on aikataulutettu elokuulle 2014. Prosessissa on tiedostettu vuorovaikutuksen suuri merkitys. Tästä syystä ympäristöasiantuntijoiden lisäksi Siton sosiologinen osaaminen on vahvasti mukana.