abstractright abstractright

Loviisan Hagalundin asemakaava

Loviisan vanhan maalinnoituksen tuntumaan on laadittu noin 100 hehtaarin kokoinen asemakaava urheilukentälle, raviradalle ja liikuntahallille. Lisäksi kaavalla on muodostettu ensimmäinen asemakaava vanhalle omakotialueelle sekä kokonaan uusi pientaloalue.

Vanha valtatien pohja on kaavoitettu urheilukeskukseen johtavaksi kaduksi. Uuden asuinalueen asemakaavan yhtenäistä toteuttamista tukemaan on laadittu rakentamistapaohje. Kaavaratkaisussa on otettu huomioon vanhan maalinnoituksen rakenteet, pohjavesialueen asettamat rajoitukset raviradalle ja hevosten pidolle sekä uuden moottoritien melu- ja estevaikutus.