abstractright abstractright

Louhi Kuntapalvelimen käyttö laajenee kaikkialla Suomessa

Siton tarjoama kunnan viranomaisen työkalu viranomaisprosessien hoitamiseen ja tiedolla johtamiseen, Louhi Kuntapalvelin, on saanut runsaasti uusia asiakkaita viime ja kuluvan vuoden aikana. Louhi Kuntapalvelinta käytetään päivittäisissä työtehtävissä n. 40 kunnassa ympäri Suomea, tällä hetkellä kirjaimellisesti Hangosta Muonioon.

Palvelun monet mahdollisuudet

Louhi Kuntapalvelin on kokoavan karttapalvelun sekä rekisteritietojen ylläpitosovellusten muodostama kokonaisuus. Sen avulla hoituvat esimerkiksi rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvittamiset, päätöksenteot ja seurannat, maaomaisuuteen kohdistuvat toimet, arvojen selvittämiset ja tonttien vuokralaskutukset, ympäristönsuojelun tietojen kirjaukset ja tarkastukset sekä asukastietojen selvittämiset ja väestöön liittyvät tilastoluonteiset analyysit. Rekisteritietojen lisäksi karttapalvelussa esitettävien monipuolisten aineistojen ja toimintojen myötä Louhi Kuntapalvelin soveltuu käytettäväksi kunnissa kautta eri toimialojen kunkin viranomaisen perustyövälineenä. Yhteen järjestelmään, ilman palvelin- ja työasema-asennuksia tai -lisenssejä, voidaan yhdistää hyvin monentyyppistä tietoa kunnallistekniikasta, tietoliikennekaapeloinneista ja katujen kuntotiedoista väestötietoihin ja koulupiireihin taikka rakennusluvista suojeltaviin ympäristökohteisiin ja muinaismuistomerkkeihin.

Uudet toimintamallit, huolettomuutta asiakkaalle

Markkinatilanne kunnissa käytettävien kartta- ja rekisteripalveluiden suhteen on ollut varsin stabiili runsaan 15 vuoden ajan. Uusi tapa toteuttaa kattava kokonaisjärjestelmä ja uuteen maanlaajuiseen toimijaan tutustuminen on ollut asiakaskunnissakin tervetullut raikas tuulahdus. Louhi Kuntapalvelin tarjotaan yhä useammin kokonaisuudessaan Siton palvelimilta. Näin ollen kyseessä on asiakkaan näkökulmasta pilvipalvelu, joka ei vaadi asiakkaalta mitään palvelin- tai työasemalisenssejä eikä -asennuksia. Tietoteknisen ylläpidon sekä lisenssipolitiikan huolettomuus on uutta ja muodostunut useimmille asiakkaille myös tavoitetilaksi, sillä uusi tapa tuottaa palvelu on kustannusten ja ylläpidollisten työmäärien kannalta helposti hahmotettavissa. Sitolla on lisäksi periaatteena paketoida ns. palvelun peruskokoonpanoon kaikki asiakkaan tarvitsemat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, jolloin kustannukset ovat etukäteen selvästi nähtävillä ja ymmärrettävässä muodossa.

Työpöytä kulkee mukana, kannettava päätelaite riittää moneen

Useimmat meistä ovat jo tottuneet käyttämään mitä moninaisimpia sähköisiä palveluja riippumatta ajasta ja paikasta sekä päätelaitteesta. Juuri tällä periaatteella toimii Louhi Kuntapalvelinkin, sillä kunnissa monet työtehtävät hoidetaan muualla kuin virastotalolla oman työpöydän ääressä. Tällöin on tärkeää, että tiedot ovat haettavissa, selattavissa ja ylläpidettävissä missä ja milloin vain. Lisäksi tietojärjestelmien odotetaan toimivan järkevästi ja päätelaitteen ominaisuudet huomioiden, oli kyseessä sitten perinteinen pöytäkone isoine näyttöineen, kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin. Louhi Kuntapalvelimen käyttöön tarvitaan vain jokin vapaasti valittava päätelaite sekä käyttäjälle mieluisin internet-selain, toki verkkoyhteyttä unohtamatta.

Lähdeformaatti ei sido käyttäjää – Tiedon ajantasaisuus perusominaisuus

Työasema- ja palvelinkohtaisten lisenssien muodostamien rajoitusten ohella myös kartta-aineistojen erilaiset formaatit ovat tähän saakka vaikeuttaneet kaiken tarvittavan tiedon saatavuutta kullekin työntekijälle sekä kunnissa että kunnan sidosryhmissä. Louhi Kuntapalvelimen karttapalvelussa voidaan julkaista aineistoja niiden lähdeformaatista riippumatta. Formaatin lisäksi on perinteisesti ollut haastavaa huolehtia kunkin julkaistavan aineiston ajantasaisuudesta. Palvelumme olennainen luonne onkin, että jokainen henkilö kussakin käyttäjäorganisaatiossa pääsee itse käsiksi kaikkeen oman työnsä kannalta tarpeelliseen ja ajantasaiseen aineistoon, mikä on menneisiin vuosiin nähden merkittävä muutos parempaan. Henkilön tehtävästä riippuen käyttöoikeuksin pystytään rajaamaan, että tietyt arkaluonteiset tiedot avautuvat vain niitä työssään tarvitseville.

Kuntarajoja ylittävä palvelu

Tänä päivänä monet asiakaskunnat muodostavat yhteistyöalueita ja toivovat tietojärjestelmiensä toimivan kuntarajat ”unohtaen”. On jopa yleistä, että viranomaiset toimivat useamman kunnan alueella joko jatkuvasti, tiettyinä aikoina vuodesta, tapauskohtaisesti erikoistilanteita hoitaessaan sekä tietojen ja kokemusten vaihtamisen yhteydessä. Näin ollen on tärkeää, että käyttäjä pystyy jouhevasti etsimään, tutkimaan ja muokkaamaan useamman kunnan tietoja. Tähänkin tarpeeseen Louhi Kuntapalvelin pystyy luontevasti vastaamaan. Kun järjestelmät tukevat uusia, kustannuksia ja työmääriä säästäviä sekä kuntalaisen tarpeita tukevia toimintamalleja, niille on paremmin tilaa ja edellytyksiä yleistyä.

Tiedot auki ja vuorovaikutus kuntoon myös julkisessa viestinnässä

Louhi Kuntapalvelimen avulla myös julkinen internet-karttapalvelu on sujuvasti otettavissa käyttöön samasta kokonaispalvelusta. Internetiin soveltuvat tiedot valitaan Louhi Kuntapalvelimen aineistoista. Julkiseen palveluun on lisäksi saatavilla siihen räätälöityjä lisäpalveluita, mainittakoon kunnan paikkatietoja hyödyntävä palautepalvelu sekä toiminnallisuus myytävänä olevien tonttien tietojen selailuun ja tonttien varaamiseen.