abstractright abstractright

Logistikkaoperaattoripalvelut, Jätkäsaari, Kalasatama ja Kruunuvuorenranta, Helsinki

Sito varmistaa logistiikkaoperaattorina Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa, että kiivaalla tahdilla rakentuvilla asuinalueilla on hyvä sekä asua että rakentaa.

Kuvassa Siton Logistiikkaoperoinnin valvojatiimi, vasemmalta; Jussi Silvo, Anna Harpila, Taru Hanski, Harri Saarinen, Minna Oinaala ja Jussi Pesonen

Sito Rakennuttajat on lähes vuoden ajan hoitanut logistiikkaoperaattorina Helsingin uusien rantakaupunginosien rakentamislogistiikkaa. Tilaaja on Helsingin kaupungin Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja tarkoituksena on, että se jatkuu niin kauan kuin tarvetta vaatii.

Kokonaisuus hallinnassa

Helsingissä rakennetaan kokonaisia alueita nopealla aikataululla. Käynnissä on samaan aikaan jopa kymmeniä työmaita. Rakentamisen seassa myös työskennellään, käydään koulua ja asutaan.

Jotta kaikki sujuisi alueellisesti ja vaatimustasoltaan näin vaativissa rakennushankkeissa turvallisesti ja kaikenlaisilta yhteentörmäyksiltä vältyttäisiin, apuun tarvitaan uudenlaista palveluntarjoajaa, logistiikkaoperaattoria.

Logistiikkaoperaattorin toimintaa johtaa kokopäiväinen projektipäällikkö. Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Kruunuvuorenrannassa on oma valvojansa, jonka työpaikka sijaitsee alueella. Hänellä on myös nimetty työpari.

Rakentamisen logistiikka suunnitellaan toimimaan

Logistiikkaoperaattorin tehtävä on huolehtia, että arki sujuu rakentuvilla alueilla. Hän vastaa alueen järjestyksestä työmaa-aitojen ulkopuolella. Suuri osa työstä tapahtuu näkymättömissä. Se on ennakoivaa, tarkkaa asiantuntemusta vaativaa suunnittelua ja valmistelua. Mitä paremmin logistiikkaoperaattori on työssään onnistunut, sitä vähemmän hänen työtään myöhemmin huomaakaan.

Yksi tärkeimmistä logistiikkaoperaattorin tehtävistä on varmistaa alueilla asuvien, työskentelevien, liikkuvien ja rakentavien turvallisuus. On pystyttävä eläytymään alueella asuvien, työskentelevien ja liikkuvien arkeen jo ennakolta. On mietittävä, miten turvalliset ja järkevät kulkureitit saadaan luotua päiväkotiin, kouluun, työmaalle, kauppaan, koirapuistoon.

Osa työmaakuljetuksista vaatii erikoisjärjestelyjä. Suuret 40 tonnin elementtikuljetukset voivat vaatia erikseen suunnitellut reittinsä.

Yhteistyötä, neuvontaa ja ongelmien ratkomista

Logistiikkaoperaattorin työ edellyttää kuitenkin myös hyvin paljon näkyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä: paikallaoloa, yhteydenpitoa eri osapuoliin, konkreettisten ongelmien selvittämistä, kysymyksiin vastaamista, puutteista huomauttamista.

Erityisen tärkeää on tiedottaminen ja yhteydenpito kaikkiin rakentajiin, asukkaisiin yhdistyksiin, alueella toimiviin yrityksiin. Työ vaatii tiivistä yhteen pitämistä työmaiden vastaavien työnjohtajien kanssa, käydään juttelemassa työmaakopeissa ja kysytään, onko murheita.

Koska palvelu on uutta, logistiikkaoperaattorin ja valvojien työn kuvaa rakentuu kaiken aikaa. Painopisteet vaihtelevat myös kunkin rakentuvan alueen erityispiirteiden perusteella. Palvelu onkin räätälöitävissä tarkasti asiakkaan ja kohteen tarpeiden mukaisesti.

Jokaisella alueella omat tarpeensa

Kalasatamassa rakentaminen pääsee täyteen vauhtiin vuonna 2017 lyhyen suvantovaiheen jälkeen, jolloin urakoitsijoita on alueella jo 20. Nyt logistiikkaoperaattori sovittaa yhteen aikatauluja, jotta kaikki olisi ensi vuotta varten valmiina aikatauluja myöten ja yhteistyö kaupungin ja urakoitsijoiden välillä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Jätkäsaaressa puolestaan on täysi tohina päällä ja rakentavia yrityksiä kymmeniä. Uusissa kerrostaloissa asuntaan ja tämän vuoden aikana valmistuu 700 asuntoa lisää.
Stara ja Kalliorakennusyhtiö rakentavat kaiken keskellä katuja ja luolaa. Jätkäsaaressa toimii myös vilkas Länsisatama ja kymmeniä yrityksiä.

Laajasalon länsiosaan rakentuvassa Kruunuvuorenrannassa työskennellään ns. ykkösvaiheessa, joka käsittää Borgströminmäen ja Gunnillankallion alueet. Neljässä alueen taloista asutaan ja kymmenen taloa saa asukkaansa vuoden loppuun mennessä. Työmaaliikenteen määrä on melkoinen, sillä kymmenellä työmaalla on töissä 500-600 rakentajaa. Pysäköinnin valvonta alkoi alueella talvella.

Kalasatama (175 ha)
Asukkaita vuonna 2035 noin 21 000
Vuonna 2016:
• Sörnäistenniemen asuntorakentaminen alkaa olla valmiina
• Rakennetaan Kalasataman keskus Rediä sekä Terveys- ja hyvinvointikeskusta
• Isoisänsilta Mustikkamaalle avataan kesällä
• Asunto- ja katurakentaminen käynnistyy Sompasaaressa
• Katurakentaminen verkkosaaressa käynnistyy

Jätkäsaari (86 ha)
Asukkaita vuonna 2025 17 000, työpaikkoja 6000
Vuonna 2016:
• Noin 650 asuntoa valmistuu
• Woodcityä aletaan rakentaa
• Taidetukimuureja aletaan rakentaa Hyväntoivonpuiston pohjoisosaan
• Uutta länsiterminaalia rakennetaan
• Atlantinkadun rakentaminen jatkuu.

Kruunuvuorenranta (146 ha)
Asukkaita 2020-luvun puolivälin jälkeen 12 500
Vuonna 2016:
• Noin 800 asuntoa valmistuu
• Neljä pysäköintihallia valmistuu
• Noin 900 uuden asunnon rakentaminen alkaa
• Kruunuvuorenrannan jätteen imukeräysjärjestelmän Roden koonta-asema valmistuu

Ota yhteyttä:

Sito Rakennuttaminen

Jussi Pesonen, Projektipäällikkö, Sito
Minna Oinaala, logistiikkaoperaattorin valvoja, Jätkäsaari
Anna Harpila, logistiikkaoperaattorin valvoja, Kalasatama
Joonas Hakkila, logistiikkaoperaattorin valvoja, Kruunuvuorenranta

Tilaaja:
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto/Katu- ja puisto-osasto
Pekka Mukkala, Projektipäällikkö