abstractright abstractright

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino, jolla pyritään vaikuttamaan liikenteen määrään ja kulkutapajakaumiin siten, että yksin omalla autolla ajaminen vähentyisi. Liikkumisen ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen eivät nykyisellään sisälly väylän suunnitteluprosessiin, eikä Suomessa ole aiemmin tutkittu sitä, miten liikkumisen ohjaus voisi vaikuttaa väyläsuunnitteluun.

Sito laati keväällä 2014 selvityksen siitä, miten liikkumisen ohjauksen voisi ottaa huomioon väyläsuunnittelun prosessissa. Liikkumisen ohjauksen mahdollisuuksia tutkittiin kokeiluhankkeen avulla ja kokeiluhankkeeksi valittiin Turun kehätien kehittämisselvitys, jota Sito laati yhdessä Rambollin kanssa.

Liikkumisen ohjaukselle on tyypillistä poikkihallinnollinen vuorovaikutteisuus sidosryhmien kanssa, mikä tukee sosiaalisten innovaatioiden syntymistä. Hankkeessa tunnistettiin useita eri toimijoiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia, joilla kysyntään ja kulkumuotovalintaan voidaan vaikuttaa.  Saatujen kokemusten perusteella raportissa on kuvattu, miten liikkumisen ohjaus voidaan huomioida väyläsuunnittelussa esisuunnitteluvaiheesta alkaen.
Raporttiin voit tutustua täällä.

kaavio