abstractright abstractright

Liikennevirasto: E18 Hamina–Vaalimaa -tiehanke, Lähtötietokone

Sito on toteuttanut verkkoon katselu- ja latauspalvelun, jossa hankkeen osapuolet voivat karttakäyttöliittymän avulla joustavasti tarkastella ja ladata hankkeen lähtötietoja sekä niiden metatietoja. Karttakäyttöliittymässä aineistoista saa nopeasti havainnollisen kokonaiskäsityksen. Aineistoja voidaan myös suorakäyttää suunnitteluohjelmissa WMS-rajapinnan avulla.

”Suunnittelu saatiin käyntiin heti sopimuksen allekirjoittamisesta, kun lähtötiedot olivat kootusti saatavissa Lähtötietokoneessa.” Kimmo Laatunen, Infra FINBIMin vetäjä

E18 Hamina–Vaalimaa -tiehankkeessa on suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa tarve selailla lähtötietoja ja saada hankkeen tarvitsemat tiedot kaikille osapuolille käyttöön helposti ja nopeasti. Lähtötietokoneen avulla tietojen hallinnan kustannuksia saadaan pienennettyä merkittävästi. Kustannussäästöt vaikuttavat hankkeen koko elinkaaren ajan.