abstractright abstractright

Liikenneonnettomuudet kootusti kartalle

Helsinki parantaa liikennesuunnittelua uudella liikenneonnettomuuksien analysointia helpottavalla järjestelmällä. Tavoitteena on mahdollisimman turvallinen ja sujuva liikenne.    

Poliisin liikenneonnettomuusrekisteri sisältää yksityiskohtaista tietoa onnettomuuden osapuolista, heidän käyttäytymisestään ja sääolosuhteista onnettomuushetkellä. Helsingin kaupunki tilastoi alueellaan tapahtuneet liikenneonnettomuudet tarkasti ja hyödyntää liikenneonnettomuusrekisteriä liikennesuunnittelussaan.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on ottanut käyttöönsä uuden järjestelmän onnettomuustietojen analysointiin. SitoGIS visualisoi onnettomuustiedot selkeästi kartalla, jolloin tietoja on helppo käyttää liikennesuunnittelun tukena. Järjestelmä auttaa myös analysoimaan onnettomuuden taustatietoja. Tavoitteena on saada yhteismitallista ja helposti tulkittavaa tietoa onnettomuusalttiista paikoista ja onnettomuuden syntymiseen johtaneista syistä.

Kustannussäästöjä ylläpidosta ja raportoinnista

SitoGIS on selainpohjainen palvelu, joka korvaa aiemmin käytössä olleen työasemapohjaisen liikenneonnettomuusrekisterin. Uudessa palvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen sekä selkeään ja informatiiviseen grafiikkaan.

Palvelusta voi hakea esimerkiksi tiettyjä onnettomuustyyppejä tai tarkastella onnettomuuksia aluekohtaisesti. Uusi järjestelmä tuo kustannussäästöjä sekä ylläpitoon että raportointiin. Selainpohjaisuus helpottaa tietojen siirtämistä suunnittelujärjestelmään ja myös raportit syntyvät aiempaa sujuvammin.

Olennaista on onnettomuustiedon kiinnittäminen paikkatietoon kaikessa tiedon hallinnassa. Lähtökohtana on kaupungin paikkatietostrategian mukaisesti tiedon ylläpito vain kerran yhdessä järjestelmässä.

SitoGIS avain tietovarastojen hallintaan ja ylläpitoon

SitoGIS on Siton kehittämä tietovarastojen hallintaan ja ylläpitoon tarkoitettu palvelukokonaisuus, jolla voidaan hallita monenlaisia tietovarantoja kuten maaomaisuutta, rakennus-, väestö- ja ympäristötietoa, onnettomuustietoja tai esimerkiksi liikenteen ohjauslaitteita.

Käyttöliittymänä on useimmilla käyttäjillä internet-selain. Lisäksi SitoGIS-palvelua voi käyttää paikkatieto-ohjelmistoilla ja tietokantapohjaisilla paikkatietosovelluksilla.