abstractright abstractright

Lahden eteläisen kehätien suunnitelma valmis

Siton vetämän konsulttiryhmän tekemä Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma valmistui kesällä. Kehätie tulee aikanaan vähentämään onnettomuuksia ja sujuvoittamaan valtatie 12:n liikennettä merkittävästi. Suunnitteluryhmälle työ oli sekä palkitseva että haastava.

Kuva: Kujalan eritasoliittymä lännestä tultaessa

Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelman laatiminen tarjosi mielenkiintoisia työtehtäviä kaikkiaan 50:lle Siton ja Ramboll Finland Oy konsultille aina loppuvuodesta 2013 kesään 2015. Projektia veti tiejohtaja Rauno Tuominen Sitosta. Hänen urallaan tehtävä on ollut yksi mielenkiintoisimmista: – Tiivistäisin sen vaikka näin: kustannustehokkaan lopputuloksen saavuttaminen erittäin hankalassa maastossa asutuksen keskellä oli kyllä haastavaa!

Palkitsevaa vuorovaikutusta

Rane21_200x220Rauno Tuominen sanoo, että päällimmäisenä suunnittelutyöstä on jäänyt mieleen erittäin hyvin onnistunut vuorovaikutus ja vuoropuhelu sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. – Se tapahtui sekä oikeaan aikaan että oikealla tavalla. Meille suunnitteluryhmässä jäi erittäin positiivinen mielikuva ja uskon, että myös asukkaat ovat samaa mieltä, hän sanoo. Myös yhteistyö ELY-keskuksen ja kuntien kanssa oli avointa ja rakentavaa.

Nykyisin aluekehitys- ja tiehankkeissa osataan ottaa sidosryhmät ja asukkaat huomioon aivan toisella tapaa kuin vielä vuorovaikutusta harjoiteltaessa jokunen vuosikymmen sitten. Alkuaikojen jäykistä tiedotustilaisuuksista fläppitauluineen ja lukkoon lyötyine suunnitelmineen on päästy pitkälle. Nykyisin käytössä on Rauno Tuomisen mukaan monenlaisia osallistavia menetelmiä. Asukkaille kerrotaan asioista ajoissa, jotta he todella tietävät, mitä on tapahtumassa. Näin heistä tuntuu, että he voivat vaikuttaa, heidän mielipiteensä kuullaan ja niitä jopa ymmärretään ja toivomuksensa otetaan huomioon. Hanke toteutettiin alusta alkaen tietomallipohjaisesti. Tästä oli paljon hyötyä vuoropuhelussa, sillä suunnitteluratkaisut voitiin esittää havainnollisesti mallien avulla.

– Asukkailta tulee hyviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Suunnitelmiin voidaan todella tehdä muutoksia ja tehdäänkin. Ja jos jokin on mahdotonta toteuttaa, voimme perustella, miksi näin on. Kaikille jää prosessista parempi mieli, Rauno Tuominen huomauttaa.

Kun suunnitteluvaiheessa kaikki on jo selvää, varsinaiseen toteutusvaiheeseen päästään usein vähemmillä viivästyksillä.

Teknisesti haastavia kohteita

Hava_05_Luhdanjoki_silta_lev500Toki Lahden eteläisellä kehätien suunnittelussa on myös teknisesti haasteelliset kohtansa. Maasto ei ole helpommasta päästä. Tie kulkee pohjaveden muodostumisalueella. Launeen vesitiivis pohjavesikaukalo on otettava huomioon. Tielle tulee kaksi maantietunnelia: Patomäen puolen kilometrin betonitunneli ja Liipolan kilometrin mittainen kallio/betonitunneli. Uusia siltoja tulee kaikkiaan 28, moottoriväylää n. 13 km ja uusia eritasoliittymiä viisi. Meluesteitä täytyy asutusalueilla rakentaa yli 5,4 km matkalla. Havainnekuvassa Luhdanjoen laakso etelästä nähtynä.

Hankala lähtötilanne

Valtatie 12 on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu osana Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Se on toinen kansainvälisen liikenteen päätieyhteyksistämme itärajan rajanylityspaikoille ja merkittävä teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusreitti. Raskasta liikennettä on noin 1 300 – 2 300 ajoneuvoa arkivuorokaudessa.

Hollolassa ja Lahdessa valtatie 12 sijoittuu keskelle tiiviisti rakennettua kaupunkimaista aluetta. Siten sillä on myös merkittävä asema seudun liikennejärjestelmässä.

Valtatien 12:lla on keskimääräinen 13 000 – 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nelikaistaisen kaupunkiväylän nopeusrajoitus on 50–70 km/h. Valo-ohjatut tasoliittymät häiritsevät kuljetuksia pitkä-matkaista liikennettä.

Pahinta kuitenkin on, että valtatie 12:n vaikutusalueen maantieverkolla tapahtuu vuosittain noin 22 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista ainakin yksi johtaa kuolemaan. Se onkin Uudenmaan ELY keskuksen vaarallisin tiejakso.

Lopputulos kaiken väärtti

Rauno Tuomisen vetämän ryhmän laatiman tiesuunnitelman toteuttaminen muuttaa kuitenkin tilanteen aivan olennaisesti. Matka-aika lyhenee noin viisi minuuttia ja ruuhka-aikoina enemmänkin. Liikennekuolemat vähenevät noin 27 ja henkilövahinko-onnettomuudet noin 34 %. Kehätie siirtää myös kaupungin sisällä olevasta katuverkosta pois 11 000 – 15 000 autoa vuorokaudessa. Jopa pohjavesiin kohdistuvat riskit pienevät.

Hankkeen kustannusarvio on noin 222,5 M€. Hollolalla, Lahdella ja valtiolla on jo aiesopimus mm. kustannusten jaosta, joten jos rahaa löytyy, rakentaminen voisi käynnistyä jo vuonna 2017. Lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee eduskunta. Rakentaminen kestää kolme vuotta.

Käy katsomassa hankkeen esittelyvideo