abstractright abstractright

Pyhtään kunnan mittaustoimet ostopalveluna

Vaatimukset kunnan mittaustoimelle ovat kasvaneet tekniikan kehittyessä. Pienille kunnille tämä on usein haasteellista. Reilun viiden tuhannen asukkaan Pyhtään kunta on ratkaissut ongelman ostamalla mittaustoimen osaamisen Sitolta.

Keskeinen osuus yhteistyössä on kantakartan ylläpito. Lisäksi Sito huolehtii muiden tarvittavien karttojen ja ajantasakaavan tuotannosta ja ylläpidosta, lausunnoista viranomaisille, kaavoituksen kilpailuttamisesta, kiinteistön omistajatietojen hankinnasta kaavoitusta varten ja kunnan maakauppoihin tarvittavista liitekartoista.

Yhteistyö Pyhtään kanssa lähti liikkeelle Pyhtään läpi kulkevasta Koskenkylä–Kotka-moottoritiehankkeesta, jonka vaatimiin selvityksiin kunta tarvitsi ulkopuolista apua.

Ostopalveluja kuntaliitoksissa

Sito voi hoitaa kunnan puolesta kaikki mittaustoimen tehtävät tai osia niistä. Ulkoistuspalvelu sopii erityisesti sellaisille kunnille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan omaa maanmittausosaamista.

– Kunta saa ulkoistussopimuksella käyttöönsä monen eri asiantuntijan osaamisen yhden oman asiantuntijan hinnalla, kuvaa Siton aineistopalveluista vastaava palvelupäällikkö Erno Puupponen.

Ostopalvelut auttavat myös kuntaliitoksissa, kun paikkatietoaineistot on saatava keskenään yhteensopiviksi ja kartat koko kunnan kattaviksi. Kehyskunnissa ei aina ole riittävästi osaamista eikä isossa kunnassa resursseja.