abstractright abstractright

Kulttuuriympäristö kartalle

Kulttuuriympäristön kohteisiin pääsee jatkossa tutustumaan karttapohjaisen palvelun kautta. Museoviraston palvelu uudistuu syksyn aikana ja toteutuksesta vastaa Sito.

Uudistuva palvelu vastaa Museoviraston ja sen sidosryhmien päivittäisiin käyttötarpeisiin ja helpottaa tietojen saatavuutta. Lisäksi palvelun uudistamisessa on huomioitu kansalaisten selailukäyttö. Palvelu on selainpohjainen eikä vaadi käyttäjältä erillisiä asennuksia.

Siton toteuttama ratkaisu on räätälöity järjestelmä, joka pohjautuu valmiisiin avoimen lähdekoodin tuotteisiin ja komponentteihin. Uusi ratkaisu kokoaa aiemmin erillään olleet aineistot ja toiminnallisuudet käyttäjille helposti saataviksi.

Lisätietoja

Museovirasto
Minna Ryyppö
minna.ryyppo(at)museovirasto.fi

Sito
Johanna Vuorjoki
johanna.vuorjoki(at)sito.fi