abstractright abstractright

Kulleropuiston asemakaavaehdotus

Sito on laatinut monialaisesti suunnitelmia ja selvityksiä Kulleropuiston asemakaavan muutosalueelle Vantaan Hiekkaharjussa. Tehtävänä on ollut laatia muutossuunnitelma aiemmin pientalovaltaiseksi kaavoitetun alueen muuttamiseksi asuinkerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Uudet asuinkorttelit jatkavat jo aiemmin rakennettujen Hiekkaharjun korttelien kaupunkikuvallista ideaa ja korttelirakennetta. Olevaa pientaloaluetta vasten on ehdotettu kaksikerroksisia pienkerrostaloja ja erillispientaloja, muut asuinkerrostalot ovat neli–viisikerroksisia. Suunnittelutyön erityisinä haasteina ovat olleet pääradalta tuleva melu ja tärinä sekä alueelle jo rakennettu katuverkko. Olevaa katuverkkoa kunnallisteknisine putkineen on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan.

Siton toimeksiantoon on kuulunut kaupunkisuunnittelu, hulevesisuunnittelu ja meluselvitys. Lisäksi työssä on tutkittu liikenne-, pysäköinti- ja kunnallistekniikkakysymyksiä. Siton kaupunkisuunnittelu on tehnyt työn aikana useita maankäyttösuunnitelmia erilaisilla massoitteluilla ja kerrosluvuilla sekä tuottanut kaupunkisuunnitelmaa havainnollistavat perspektiivikuvat. Työn tilaajana ovat alueen pääasialliset maanomistajat eli Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät. Vantaan kaupunkisuunnittelu on vastannut varsinaisten asemakaava-asiakirjojen tekemisestä.

Suunnittelualuetta ympäröivien alueiden asukkaat ovat olleet aktiivisesti kommentoimassa suunnitelmia ja ovat perustaneet myös hankkeelle omat internetsivunsa osoitteeseen kulleropuisto.net.

Sito valittiin työhön 2015. Asemakaavaehdotus on nähtävillä kesällä 2017.

Projektin tiedot:

Tilaaja: Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät

Suunnittelualueen pinta-ala: 9,5 ha

Asemakaavaehdotuksen kerrosala: 22702 k-m2