abstractright abstractright

Kuopion Saaristokaupungin maankäyttösuunnitelma

Kuopion kaupunki tilasi Sitolta maankäyttösuunnitelman Kuikkalampi–Lehtorinteen alueelle Kuopion Saaristokaupunkiin.  Ideointivaiheessa hankkeelle asetettiin useita kunniahimoisia tavoitteita liittyen mm. kestävään kaupunkisuunnitteluun. Hankkeen sisällöllinen tarina ja kaavafilosofian mukaan alueesta tulee Kuopion Timantti.

Kaiken toiminnan lähtökohdaksi otettiin luonto ja maisema, joka on tasa-painossa rakennetun ympäristön, infrastruktuurin, liikenteen ja sosio-kulttuuristen tekijöiden kanssa. Maankäyttösuunnitelma sisältää lukuisia avauksia mm. ekologisen puurakentamisen, hybridirakennusten ja -paikkojen sekä liikkumismuotojen kokeiluihin. Lisäksi taide on merkittävässä roolissa alueen asemakaavoituksessa ja rakentamisessa.

Maankäyttösuunnitelma on edennyt vaiheeseen, jossa rakennettavat ja rakentamattomat alueet, kadut ja korttelit on sijoitettu mahdollisimman hyvin suhteessa maisemaan.

Maankäyttösuunnitelman laajuustiedot:

• asukkaita 2 050 hlöä
• asuntoja 1 247 kpl
• kerrosalaa 104 025 kem2
• autoja 1 304 kpl
• polkupyöriä 2 050 kpl

Projektin tiedot:

Tilaaja: Kuopion kaupunki
Hankkeen kesto: 2012–2013