abstractright abstractright

Tien parannus ja sillan korjaus Honkajoella

Kt 44 on tärkeä väylä Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan välillä. Isojoentien risteyksen ja Kauhajoen kaupungin rajan välinen tieosuus oli kapea ja huonokuntoinen. Sito laati tien rakennussuunnitelman sekä vastasi kohteen työmaavalvonnasta.

Kt 44:llä parannettiin 10 kilometriä tierakenteita ja tehtiin kolme tien oikaisua. Tietä parannettiin vaahtobitumistabiloinnilla, teräsverkoilla ja uudella päällysteellä. Tien rakenteita parannettiin tekemällä sekoitusjyrsintä ja pintaan laitettiin AB tai PAB. Pohjavesialue kohteen alussa edellytti pohjavedensuojausta ojaluiskiin, suojaus toteutettiin bentoniittimatolla ja HDPE-kalvolla. Pohjaveden suojaus yhdistettiin päällysteeseen bitumikermillä ja tiiviillä asfaltilla, ABT:llä.

Kantatien turvallisuutta lisättiin lisäksi uusimalla tiekaiteita ja poistamalla tiealueelta suuria puita. Tarpeettomia liittymiä poistettiin tai yhdistettiin toisiin.

Siltatyöt

Leppäluoman putkisilta uusittiin ja tie siirrettiin uuteen paikkaan. Leppäluoman sillan paikkaa muutettiin, uomaan ei saanut koskea, koska toimittiin naturareitillä. Saukoille asennettiin kymmenen hajukiveä uuteen putkeen. Sillanpään sillan reunapalkkeja korotettiin. Sillan tasausviivaa nostettiin ja sillan kaiteet uusittiin.

Paholuoman vanha puusilta purettiin ja rakennettiin uusi teräsrunkoinen ja puukantinen silta. Sillan painorajoitus voitiin poistaa. Kt 44 parantamisen ja siltojen uusimisen jälkeen kohteen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus paranivat huomattavasti. Hanke toteutettiin yhteistyössä tilaajan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, suunnittelijan Sito Tampereen, urakoitsijan Destian ja työnaikaisen valvonnan hoitaneen Sito  – rakennuttajien kesken.

Kohde täyttää sille asetetut laadulliset vaatimukset ja on suunnitelmien mukaisesti toteutettu ja kohde valmistui aikataulun mukaisesti.

Projektin tiedot

Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Työn ajankohta: 19.9.2011 – 6.9.2012
Kohteen pituus: noin 10 km
Keskimääräinen vuorokausiliikenne: KVL1000 josta 100 raskasta ajoneuvoa
Sillat: 2 uutta ja 1 korotettu