abstractright abstractright

Maahanmuuttajien kotoutumistoiminnan työpajasarja

Maahanmuuttajien kasvava määrä on synnyttänyt tarpeen kotoutumista tukevien palveluiden ja toiminnan kehittämiselle monilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Sito toteutti yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa kahden työpajan Kotofoorumin, jossa verkostoitumisen lisäksi löydettiin uusia keinoja maahanmuuttajaväestön vastaanottamiseksi Hämeenlinnan seudulle.

Hyvin suunnitellulla ja toimivalla kotoutumistoiminnalla tuetaan maahanmuuttajaväestön asettautumista yhteiskuntaan. Kotofoorumissa maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa toimintaa suunniteltiin yhteistyössä maahanmuuttajien kotoutumisen parissa toimivien tahojen (mm. vapaaehtoiset, kuntien, koulutuksen, järjestöjen, seurakuntien ja harrastusseurojen edustajat) kanssa. Kotoutumistoiminnan kenttä on Hämeenlinnan seudulla melko hajanainen ja toimijoita on paljon, joten yhteinen koordinointi ja toiminnan kehittäminen koettiin tarpeelliseksi. Kotofoorumin osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä päästessään muiden toimijoiden kanssa saman pöydän ääreen.

Kotofoorumissa kartoitettiin kotoutumistoimintojen nykytilaa ja suunniteltiin kotoutumista tukevaa toimintaa eri tahojen kesken.  Ensimmäinen työpaja keskittyi hyvän kotoutumisen määrittelyyn ja toimijakentän kokonaisuuden kartoittamiseen. Toisessa työpajassa jatkettiin tästä kehittäen Hämeenlinnan alueen kotoutumista tukevaa toimintamallia. Työpajasarjan avulla löydettiin runsaasti uusia toimijoita ja yhteistyökumppaneita tarjoamaan maahanmuuttajille suunnattua toimintaa.

Työpajasarjalla kerättiin uusien kontaktien lisäksi roppakaupalla ideoita ja mikä tärkeintä, konkreettisia askelmerkkejä niiden toteutumiseksi.

Kotoutumista tukevan työpajasarjan lisäksi Sitossa on suunniteltu maahanmuuttajien osallistamista kaavoituksessa sekä toteutettu kunnille maahanmuuttoon liittyvän viestinnän viestintäohjeistus.

Tutustu tästä tuotekortteihimme:

Viestintaohjeistus_kunnille_tuotekortti

Maahanmuuttajien_osallistaminen_kaavoituksessa_tuotekortti

Tyopajat_kotoutumisen_kehittamiseksi_tuotekortti