abstractright abstractright

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi HEAT-työkalulla

Maailman terveysjärjestön kehittämällä HEAT-työkalulla (Health Economic Assessment Tools for walking and for cycling) voidaan laskea kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen euromääräinen suuruusluokka. Työkalua on mahdollista käyttää joko suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten tai strategisten tavoitteiden hyötyjen arviointiin. Arviot kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisen tuottamista taloudellisista hyödyistä tuovat konkreettista lisätietoa kävelyn ja pyöräilyn edistämistoiminnan tueksi. Sito toteutti HEAT-laskennat Joensuun kaupungille vuonna 2013.

Joensuun laskennoissa arvioitiin taloudellisten hyötyjen määrä jos kävely- ja pyöräilymäärät kaupungissa nousevat nykytasosta 10, 20, 30 tai 40 prosenttia. Lisäksi arvioitiin taloudelliset hyödyt tilanteelle, jossa keskustan liikennesuunnitelmaan sisältyvät kävelyä ja pyöräilyä tukevat toimenpiteet nostavat kulkumuotojen määrää alueella asuvien keskuudessa 10 tai 20 prosenttia. Laskenta-ajanjakso kaikissa laskennoissa oli Joensuun kaupungin osayleiskaavan aikajänne, vuodesta 2014 vuoteen 2030.

Laskentojen perusteella 20 prosentin nousu kävelijöiden määrään kaupungissa toisi vuositasolla noin 6 miljoonan euron edestä terveyshyötyjä. Vuonna 2030 saavutettavat kokonaishyödyt olisivat noin 75 miljoonaa euroa. Vastaava 20 prosentin kasvu pyöräilyn määrässä tuottaisi lähes 4 miljoonan vuotuiset hyödyt ja vuonna 2030 saavutettavien kokonaishyötyjen määrä olisi noin 46 miljoonaa euroa.

Jos kävelyn ja pyöräilyn määrät nousevat Joensuun keskustan liikennesuunnitelman toteuttamisen myötä 20 prosenttia, olisivat kävelyn tuottamat taloudelliset terveyshyödyt laskentojen perusteella runsaat 1,4 miljoonaa euroa ja pyöräilyn lähes 0,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2030 mennessä saavutettavat kävelyn kokonaishyödyt ovat vastaavasti runsaat 17 miljoonaa euroa ja pyöräilyn runsaat 10 miljoonaa euroa.

Laskentatulokset tarjoavat päättäjille tietoa päätöksenteon tueksi. Asukkaiden kannalta tieto osoitetuista terveyshyödyistä voi puolestaan kannustaa liikkumaan entistä enemmän jalan ja pyörällä.

 

Työn raporttiin voit tutustua täällä.