abstractright abstractright

Kaurialan kaavarunko

Kaurialan kaavarungon suunnittelualue sijaitsee reilun kilometrin päässä Hämeenlinnan keskustasta. Alue on vanhaa työpaikka- ja liiketila-aluetta, jossa pääasialliset toimijat ovat autoliikkeitä ja -korjaamoita. Keskeinen sijainti keskustan tuntumassa puoltaa alueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiselle. Tuleville asukkaille on mahdollista tarjota kattavat palvelut pyörä- ja kävelymatkan etäisyydellä.

.

Kaavarunkotyön tarkoituksena oli kartoittaa alueen tulevaa mahdollista asumisen määrää ja sijoittelua. Työn lopputuloksena on tuotettu kaavarunko, jonka pohjalta aluetta voidaan lähteä asemakaavoittamaan uudelleen.

Kaavarunko esittää mahdolliset uudet tontti- ja kiinteistörajat sekä ehdotetut rakennusoikeudet tonttitehokkuuksineen. Työssä on tarkasteltu myös mahdollisia tulevia rakennustyyppejä kortteleittain. Ympäröivä rakennuskanta huomioiden suunnitelma perustuu pääasiassa tiiviille ja matalalle korttelirakenteelle.

Työssä on kiinnitetty erityistä huomiota toteutettavuuteen, koska suunnittelualueen maanomistajuus on jakautunut usealle taholle. Tämä edellyttää suunnitelmalta mahdollisuutta edetä vaiheittain ja toteuttaa kokonaisuudesta tontti kerrallaan.

Suunnitteluratkaisu perustuu maantasopysäköintiin, koska alueen tasainen topografia ja Hämeenlinnan asuntomarkkinat eivät tue pysäköintikansiin perustuvaa ratkaisua. Näin ollen suunnitelman laskennallinen rakennusoikeus on noin 55 000 k-m2 ja tästä arvioitu uusien asukkaiden määrä noin 1100 asukasta.

Vastaavia rakennemuutosalueita löytyy runsaasti joka puolelta Suomea, kun yhteiskuntamme rakenne muuntuu tasaisesti teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan.

Projektin tiedot

Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki
Kaavarunkoalueen pinta-ala: noin 16,7 ha
Hankkeen kesto: 2012–2013