abstractright abstractright

Tapionaukion pysäköintilaitos

Tapionaukion pysäköintilaitos Espoossa valmistui vuonna 2013 Tapiolantien, Merituulentien, Tapionraitin ja Tapiontorintien rajaamalle alueelle Tapionaukion kohdalle.

Maan alla on 330 pysäköintipaikkaa. Ajotunneliyhteys pysäköintilaitokseen on tulevasta Tapiolan kiertoliittymästä.  Myös rinnakkainen Tapiolan keskuspysäköinnin kalliotilaan johtavan ajotunnelin betonirakenteinen osuus sijoittuu Tapionaukion puisto- ja pysäköintialueen kohdalle.

Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen on vaatinut aukion kohdalle tehdyn syvän pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvan kaivannon, jonka alaosa on louhittu kallioon. Kaivannon reunat tuettiin käyttäen ponttiseiniä, joiden lisätiivistys tehtiin suihkuinjektointimenetelmällä ja tiivistysinjektoinnein. Osana pohjavedenhallintajärjestelmää on kuivatusvesien imeyttäminen maaperään.

Pysäköintilaitoksen kansirakenteen päälle on rakennettu Tapiolan väliaikaisesti toimiva bussiautoterminaali sekä lisäksi 120 autopaikkaa. Kansirakenteen kuormitusta vähentävänä kevennysmateriaalina on käytetty vaahtolasia perinteisten kevennysratkaisujen sijasta.