abstractright abstractright

Karjaan matkakeskus

Matkakeskussuunnitelman tavoitteena on nk. positiivisen kierteen käynnistäminen, joka varmistaa keskustan elävyyden ja elinvoimaisuuden pitkälle tulevaisuuteen vahvasti alueen kiinteistötaloudellisiin kehittämismahdollisuuksiin pohjautuen.

Suunnittelualueen muodostavat asemarakennus ja veturitallien ympäristö, saneerausiässä oleva silta radan yli sekä keskeisellä paikalla ydinkeskustassa sijaitsevat, niin ikään korjauksen tarpeessa olevat linja-auto-asema ja kirjasto. Ideasuunnitelma on kehityskuva, joka yhdistää asemanseudun nykyisen suojellun rakennuskannan, eri liikennemuotojen infrastruktuuritarpeet sekä matkakeskustoiminnat.

Lähtötilanteen kartoittamiseksi ja realistisen suunnitelman aikaansaamiseksi Sito laati laaja-alaisen kirjon selvityksiä: Liikenne- ja saavutettavuusselvitys, pysäköintiselvitys, matkailuselvitys, rakennettavuusselvitys sekä selvitys nykyisestä sillasta. Siton alikonsulttina toiminut kiinteistökehittämiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto Voodoo Associates laati lisäksi elinkeinoelämän ja kaupan selvityksen, sekä selvityksen alueen kiinteistötaloudellisista kehittämismahdollisuuksista.

Työssä laadittiin kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa, joiden avulla tutkittiin rakentamisen laajuutta, erilaisia toimintoja, siltavaihtoehtoja ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Vaihtoehdot sisälsivät mahdollisia asemanseudun ja veturitallien alueen kehittämisstrategioita. Kaikista vaihtoehdoista laadittiin kustannusarviot.

Työn lopputuloksena esitettiin sekä julkisten hankkeiden, että yksityisten investointimahdollisuuksien muodostama kokonaisuus, matkakeskussuunnitelmat, kustannusarvio sekä toteutuksen vaiheistussuunnitelma. Ideasuunnitelma toimii jatkossa kaavoituksen taustaselvityksenä sekä maankäyttö-, liikenne- ja rakennussuunnitelmien lähtötietona.

 

Karjaan matkakeskuksen ideasuunnitelman tunnusluvut
– Raaseporin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, VR Oyj:n ja Liikenneviraston yhteinen suunnitteluhanke
– Pääkonsulttina Sito Oy, alikonsulttina Voodoo Associates
– Uudisrakentamista esitettiin yhteensä 32 000 k-m2, joista rakenteellista pysäköintiä 11 000 k-m2
– Monimuotoinen asemanseutu, jossa asumista, kauppaa ja palveluita, toimistoja, kaupungin virastoja ja kirjasto, matkakeskustoimintoja ja rakenteellista pysäköintiä
– Työ valmistui 05/2015