abstractright abstractright

Kalasataman tilapäiset liikennejärjestelyt

Sito on ollut useassa eri hankkeessa mukana suunnittelemassa Helsingin Kalasataman kiertoteitä ja liikennejärjestelyjä vuodesta 2009 lähtien.

Suurin hanke alueella on Kalasataman keskus, johon kuuluu kauppakeskuksen lisäksi kolmikerroksinen pysäköintilaitos, kalliopysäköintilaitos, kahdeksan tornitaloa viherkansineen, katteen alapuolinen katu uusine liikenteenhallintajärjestelmineen sekä keskusta ympäröivät muut kadut. Keskuksen eli Redin työmaata varten tehtyjen Itäväylän kiertotien ja muiden liikennejärjestelyjen lisäksi Sitolla on laadittu tilapäisiä järjestelyjä myös läheisten Capellan, K-kampuksen, kaupunkiympäristötalon ja uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen työmaille. Lisäksi alueella toimii Siton logistiikkaoperaattori, joka koordinoi keskuksen eteläpuolella olevien uusien alueiden rakentamista ja liikennejärjestelyitä kokonaisuutena.

Kalasataman alueella rakennettavat hankkeet ovat jo itsessään vaativia, mutta vaativat myös paljon rakennustöiden vaiheistusta ja yhteensovitusta eri työmaiden välillä. Tästä syystä myös liikennejärjestelyjä ja opastusta on suunniteltu jokaiseen suurempaan työvaiheeseen sitä mukaa kun rakentaminen on edennyt. Redin infratöiden toteuttamisesta vastanneen Destian johdolla kiertotien valvontaryhmässä käsiteltiin tilapäisiä liikennejärjestelyjä säännöllisesti syksyyn 2017 asti, jolloin keskuksen ohittavan Itäväylän kiertotie siirrettiin uudelle sijainnille. Muilla väylillä liikenteen järjestelyjen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu ainakin vuoden 2018 syksyyn, jolloin uusi kauppakeskus Redi avautuu.

Lisää Kalasataman keskuksen infratöiden rakentamisesta ja suunnittelusta löytyy Destian sidosryhmälehdestä.